آرشیف

2020-10-25

نظیر ظفر

كربلاي ثاني

 

اين خاك وطن ثاني يي يك كرب و بلا است
در هر وجب اش قاتل و جاني و دغا است

هر روز حسين گونه كشند خورد و كلان را
شمر است و يزيد است پي جور و جفا است

هر ماه ،  محرم بودو  خلق سيه پوش
از ما تم ياران  همه در اشك و عزا است

چون بزم يزيد نعره اي تكبير بلند است
ليكن ز سياست همه از روي ريا است

 از اتش كين سوخته اندمسجد و محراب 
گه طالب و گه داعش همه نسل خطا است

از چهار جهت با دل پر خون چو ببيني 
صد توغ نمايان ز قبور شهدا است

ما كربلايي شده ايم كشته به ايام
هر جا  (ظفرا) ناله اي  عاشور بپا است

 نوشته نذير ظفر