آرشیف

2017-8-18

mazizi

قصیده ای به پیشواز سالروز استقلال کشور افغانستان

 

ای خــداوندان عقـل الاعتبـــار الاعتبار !

علم ودانش مایه فخـراست ونام واعتبـار
 

حـــریت رمــز کمال وامتیــاز آدم است

ازهمه مخلـــوق عالم در بسیط روز گار
 

قــدر آزادی فقــط انســـان بداند درحیـــات

نه دگرحیوان چهارپا، یا دو پائی چون حمار
 

در جهان هر ملتی گر اختیار از دست داد

پایمـــال دشمنان گــردیده ،باشد خوار وزار

 

داغ ذلت بر جبــین مـردم آزاده نیست

سر بلند است دائماهرگزنباشــد شرمسار

نعمت آزاده گی هـــر گــز نباشد رایگان

زور ایمان خواهد ومردان جنگی وعیـار

 

افتخار ملت ما در جهــــان آزادگیست

خـــم نکرده سر به پیش دشمنان نا بکار

یاد آرند دشمنان در جنگ آن «پترکبیر»(1)    

ملت ما تار ومـــار بنمود اردوی تزار
 

درس عبرت داد این ملت باستعمار پیر

انگلیسها زورافغانهــا بدیدند در سه بار (2)
 

لشکر ایران صفوی که قصد حمله داشت(3)  

ننگ وناموسش اسیر گردید اندر قنــدهار

 

خشم این ملت اخیرا دیده استعمار روس (4)

بلشویک را محو بنمود از بسیط روزگار

 

ننگ ذلت یا اسارت را ندیده این وطن

صفحــۀ تاریخ این ملت همیشه زرنگار

 

حفظ استقلال کشور مرد میدان خواهد و

اتحاد ووحدت دینی زهر قــــوم وتبــــار

 

حفظ آزادی چو احمد شاه ومیرویس خواهد و(5) 

مــــردم با غیـــرت و آزاده گان نامـــدار
 

حفظ ملک وحریت را همچو مسعود داند و(6)

قهـــــرمانانی که سر دادند وبی حـــد وشمار

 

حفــظ ناموس وطن را هـــــر مجاهــــد داند و

نه هرآن دیوث ویا جاسوس ویا بی ننگ وعار

 

حفظ دین وننگ وناموس وطن با حریت

میشود حاصل بدست مــــردم پرهیزگــار

 

حفــظ این فرهنــگ وتاریخ وزبان این وطن

می نگردد حاصل از فحشا ویا خمر ویا قمار

 

حفظ ارزشهای دین وملک را کی داند آن ؟

گر نبـاشـــــد تابع این میهـــن وشهر ودیار

 

جشن استقلال ما روزی خوش است اندروطن

تا نباشد جنـــگ وخــونریزی وقتـــل وانتحـار

 

ناصحان بعضا گفتند خامه ات تیزاست وتند

گفتمشان حـــرف حـــق باشد چو تیـــغ آبدار

 

یاد می آید مرا حـــرف امام احمد همیش

در بیـــان حق چنین گفتنـــد ایشان بار بار

 

 (7)««جاهلان اند بیخبروعالمان گرگنگ وکـــر

پس حقــایق کی شود بر خلق عالم آشــکار»»

 

بعضیها گویند از دین وسیاست دم مـزن

این جـــواب من بایشان اعـــتذار الاعتــذار

 

ای برادر، خواهرمن ! خامه ای دارد شرف

در صــف حق با اطیل می نمــاید کار زار

 

جشن استقــلال ما روزی نکـوباشد زیاد

مردمان درامن باشند برهمه گوش وکنار
 

ای «عزیزی»! جشن آزادی به اهل میهنم

باد میمـــون ومبـــارک برهمه لیل ونهــــار

پایان

———————

م – ع – عزیزی

ساعت 09:00: روز پنجشنبه 17 آکوست سال 2017 میلادی

یاد داشتها :  

   (1) – پتر کبیر – همان امپراطور تزار روسیه که استراتژی بزرگ رسیدن روسیه به آبهای بحر هند وخلیج فارس را مطرح کرده بود

  (2) – مراد از سه جنگ مشهور افغان وانگلیس است که افغانها انگلیسهارا شکست دادند وانگلستان با وجود تصرف کامل هندوستان در آنزمان (که شامل هند فعلی وپاکستان وبنگله دیش وسریلانکا است )نتوانست کشور افغانستان را تسخیر کرده ومستعمرۀ خود سازد

  – (3) – اشاره به تجاوز ولشکر کشی رژیم  حکومت صفویه ایران بافغانستان بود که ولایت هرات در غرب افغانستان  را تصرف کرده بودند  وبطرف قندهار پیشروی کردند ولیکن شکست خوردند تعداد زیادی از لشکریان وسردمداران لشکر متجاوز ایرانی با خانواده وفامیل های شان در قندهار اسیر شدند که بعدا افغانها با کمال همت ومردانگی ناموسهای  لشکر متجاوز ایرانی را با آبرومندی دوباره بایران فرستادند

    (4) -اشاره به تجاوز بیشرمانه اتحاد جماهیر اشراکیه شوروی ویا همان ی پایگاه مرکزی کمونیزم بین المللی ( سوسیال امپریالیزم شوروی سابق ومتوفی ) است که ملت افغان با جهاد مقدس 15 ساله  خویش ، قشون سرخ یکصد وپنجاه هزار نفری روسیه را با با بیست وچند هزار کشته وبیش از شصت هزار زخمی وسه هزار وپنجصد نفر اسیر تار ومار کرده ودر نتیجه کمونیزم بین المللی از هم پاشید وخود کشورشورا ها به 15 ایالت مستقل تجزیه شد واروپای شرقی – امریکای لاتین وزیاد کشور های  افرایقا وشرق میانه از قید اسارت کمونیزم برای همیش آزاد شده اند

  – (5) – مراد از احمد شاه ومیر ویس همان احمد شاه ابدالی معروف به احمد شاه با با فاتح هند بود که پای تخت افغانستان را به دهلی انتقال داده بود

ومیرویس خان همان رئیس میرویس خان هوتکی است که فرزندان او شاه اشرف وشاه حسین هوتکی روزگاری قسمتهای زیادی از ایران را فتح و پای تخت افغانستان را به اصفهان بزرگترین شهر ایران انتقال داده بودند

  – (6) – مسعود – مراد از احمد شاه مسعود شهید است که بعنوان قهرمان ملی کشور افغانستان در جهاد بمقابل سوسیال امپریالیزم شوروی لقب گرفته است

و من از تمام وارثان شهدای میلیونی افغانستان معذرت میخواهم که نتوانستم درین قصیده نام های لا اقل قومانداهای  وعروف وبزرگ جهادی را نام ببرم  ورنه پیشکسوتان وقافله ساران بزرگ جهاد ، همچون استاد ذبیح الله خان مزاری – شهید صفی الله افضلی – دگر جنرال علاء الدین خان – استاد آرین پور – استاد عبدالحی حقجو- استاد فرید – استاد حمایت الله – استاد – عطا گل – داکتر لطیف تخاری – تورن نورمحمد هلمندی – گل محمد تیزانی – کمال خان – عبدالله جان حوض کرباس – صوفی رحیم محله – صوفی غلام نبی -معلم عبدالعلی – ملا مردان – سارنوال نثار احمد مهاجر –  معلم فضل احمد وماما عبدالعلی وقاضی ظاهر وداکتر ظاهر – تورن محمد رسول خان بلوچ وداکتر نصیراحمد و غلام یحی – وصد ها وبلکه هزاران وحتی دومیلیون شهید نامی ملت افغانستان وشهدای نامدار نهضت اسلامی که بدست دژخیمان خلقی وپرچمی در شب 9جوزای سال 1358 هجری شمسی در زندان پلچرخی شهید شده اند یاد آوری نمود .

: (7) – این تفسیر سخن امام احمد حنبل (رح) است که فرمودند

أحمد بن حنبل الصامد على الحق : "إذا سكت العَالِم تقية فمتى يظهر الحق"