آرشیف

2018-9-21

mazizi

قصیده ای بمناسبت شهادت سیدنا حسین (رض) سردار جوانان بهشتی

باز این چه چیغ و هلهله وشور پیهم است ؟
گــویا صـــدای مــوشک طیاره وبــم است
 
اینجا نه سوریه ؛ نه عراق است یا یمـــن
بر فرق شان عذاب به هروز وهـردم است
 
اینجا نه برمه است ،که همچون جهنمی
   هر مومنی  در آتش آن مثل هیزم است   

 
اینجـــا ایران نظــام آخــوند است استـــوار  
فرمان آن برای عوام سخت و محکم است
 
  این حکم مرجع است بهر طفل ومرد وزن
شیون کنند وداد زنند  روز ماتم است
 
جمعی ز طفل ومرد وزن وپیر ویا جوان
چشمان شان زاشک ،خون آلود وپرنم است

بر سیـنه هـــا وپشت به زنجـــیرمی زننـد
بر فرقها به کارد وقمــه ضرب پیهم است
از زخم  تیـــغ وخنجر وحتی  ســلاح گــرم
خون هرطرف روانه ،چو رودخانه و یم است  
 
فـــریاد این گروه شده بالا زبـَـّرو بحــر
گویا شکسته کشتی شان در تلاطم است
 
پرسیدم از همه که چرا اینچنین کنید؟
گفتند حسین شهید شده روزپرغم است
 
گفــتم که او شهیــد شــد از دست کـوفیـان
چون اهل کوفه ؛ جرم شما نیزاعظم است ؟
 
گفتم شمــــا که قــاتل آن مــــرد بوده اید !
گفتند : که روز خجلت وشرم وتـألم است
 
گفتم که انتقــام حسین ازشما همیش
زامروز تا بروز قیامت دمادم است

لعنت به قاتلان حسین در همه زمـان
از من وجمله خلق مسلمان عالم است

هر کس که بغض وکین حسین دارد او بدل
بی شک که جایـــگاه او اندر جهنـــم است

هر کس کــه از یزید ویزیــدی  دفاع کنــد
یا جاهل است ویا که ستمگار و ظالم است
 
ای مـــدعی حـُبّ حسین  چشم باز کن! 
صدها یزید زنده به  تهران ویا قُم است
 
در جایگاه ومســـند  دین رسول پاک
بینی نشسته هر طرفی ابن ملجم است
 
ســاز یزیدیان به بسی  ملــک مسلمــین
با ظلم وجور وفسق وفجور و ترنم است
 
از ما درود گر م به آن افضل رسل
کاو بهترین خلــــق زاولاد آدم است
 
ازما درود بر همـــه یاران  واهـــل بیــت
بر  تک تکش که بیش عزیز ومُکَّرم است
 
ازما درود هــــا وســلام بر حسین باد
او نور چشم احمد مرسل که خاتم است
 
ســــردار نامـــدار شهیــــدان  کـــربلا 
روحش به باغ خلد برین شاد وخرم است
 
ختم  کلام  خاص « عزیزی» به قــاتلان

دوری کنید زجنگ که ماه محـرم است

پایان
————————
م  – ع – عزیزی
روز پنجشنبه ساعت 17:40
هشتم محرم الحرام سال 1439 هجری قمری
برابر به : ششم ماه میزان سال 1396 هجری شمی
مطابق به : 2017-09-28 میلادی