آرشیف

2014-12-31

محمد نصير توكلي

قشنگ اما قــلابـــــي

 

گهي پنهان گهي پيدا نوشتند
ز جور و زشتی دنیا نوشتند
بسی وارونه و معکوس ، وقت است
عمل را بر کف دریا نوشتند
بسي گفت و خبر تصويب كردند
به اين ملت بسي فتوا نوشتند
چه می پرسی تو از خوب و خرابش؟
ولی با اکثر آرا نوشتندن
ز بیکاری قوانین را نهادند
تو گويي قصة لیلا نوشتند
خطی از برف، بر رویش کشیدند
به خورشید قلم اجرا نوشتند
قشنگ گفتند، قلابی بر آمد
شعار خویش را هرجا نوشتند
رییس و آمر و مامور یکسر
کتاب و کاغذ و اجرا نوشتند
برای حفظ اسرار تقلب 
مراحل طی کنند امضا نوشتند
همان را كه فراوان زور و زر بود
مقام و رتبة بالا نوشتند
به زور خويش كردند، بعضي اما
به زور حضرت كاكا نوشتند
نصيرا! فاش‌تر گفتي سخن‌ را
به هرجا نام تو كانا نوشتند

 

توكلي
20/2/1393