آرشیف

2017-9-30

الحاج امین الدین سعـیـدی

قرضداری حضرت عمر

امیر المؤمنین حضرت عمر (رض ) بعد از اینکه ضربهء سختی توسط شمشیر دوسرهء زهردار ابو لولو در حالیکه مصروف امامت در نماز صبح بود به شهادت رسید .
امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، محدث ، و مورخ معروف جهان اسلام  مي‌ نویسد :(عمر رضي الله عنه روز چهارشنبه 27 ذي حجه سال بيست و سه هـ در 63 سالگي و پس از ده سال و نيم خلافت به شهادت رسيد. ( سير السلف لأبي القاسم الأصفهاني جلد اول صفحه  160 )
 بعد از اینکه حضرت عمر سخت زخمی شد به  ابن عباس گفت: ببين چه کسی مرا  زخمی   و کشت؟ ابن عباس بیرون رفت تا هویت قاتل را تثبیت نماید. ديری نگذشت که حضرت ابن عباس (رض) دوباره برگشت وحضور حضرت عمر (رض) بعرض رسانید که قاتل ( همان :غلام مغيره است. حضرت عمر رضی الله عنه گفت: همان آهنگر؟ ابن عباس گفت: بلی. عمر رضی الله عنه گفت: خدا نابودش کند من در حق او، مغيره را سفارش کردم. سپس گفت: خدا را شکر که مرد مسلمانی را باعث مرگم نکرد و به ابن عباس گفت: تو و پدرت دوست داشتيد که از اين بردگان در مدينه زياد باشد. گفتنی است که عباس بيش از ديگران دارای اين قبيل بردگان بود. عبدالله گفت: شما اگر دستور بفرماید همه آنان را خواهيم کشت. عمر رضي الله عنه گفت: کار اشتباهي خواهد بود ، بعد از اينکه به زبان شما سخن ميگويند و بسوی قبلهء شما نماز ميخوانند و حج ميگزارند! زمانیکه وضع صحی حضرت عمر وخیم شد رو به پسرخویش ، عبدالله، کرد وبرایش گفت: پسرم ببين که من از چه کسی وچقدرقرضدار هستم . میگویند بعد ازاینکه قرضداری های اش را جمع وتفریق کردند ، قرضداری اش تقریبا به حدود هشتاد و شش هزار رسید . حضرت عمر (رض ) به پسرش گفت: اگر مال من و فرزندانم برای پرداخت اين مبلغ کافي نبود، از بنی عدي بن کعب در مورد کمک بطلبيد و اگر از عهده‌ی آنان نيز خارج بود از ساير قريشيان کمک بطلبيد و از کسی ديگر کمک نخواهيد. و به فرزندش گفت: قرضهای مرا تادیه کن . وبدین ترتیب اخرین حکم شرعی قبل از وفات اش در مورد قرض داری خویش ادا نمود .
امیر المومنین حضرت عمر(رض) از این دنیا رحلت نمود وچیزی به عنوان ارث برای زن وفرزندان خویش ازخود بجای نگذاشت.
مورخین می افزایند :
عبدالله بن عمر در جواب هدایت شرعی پدر بزرگوار اش گفت: پدر من پرداخت قرض های  تو را ضمانت می‌کنم! 
پس از آن که جنازه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به خاک سپرده شد، عبدالله بن عمر در حضور شورای مهاجرین و انصار برخاست و مسئولیت پرداختن قرض های  پدرش را بر عهده گرفت. وهنور یک هفته از انتخاب حضرت عثمان بن عفان بحیث خلیفه مسلمانان سپری نشده بود که عبدالله بن عمر همه قرض های  پدر خود را تهیه و آن ها را به قرضدران  پرداخت نمود و حضرت عثمان پرداخت آنها را شهادت داد! 
مؤرخین مینویسند: امیرالمومنین که مساحت خلافت اش از فارس گرفته و تا شمال افریقا میرسید ، در وضع مالی از دنیا رخت سفر بست که : قرضدار بود ، وبرای خود اجازه نداد تا یک درهم از بیت المال برای امور شخصی خویش بردارد!
اما دارایی برخی به اصطلاح بعضی از رهبران!؟ راست و چپ افغانی و بالخصوص بعضی از رهبران!؟ جھادی ما ملیارد ها دالر ازبرکت جهاد وامارت های منطقوی سرمایدارترین افراد جامعه وحتی منطقه بشمار میروند. از روزی باید ترسید که ګفته شود:«  وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ » (و اى گناهكاران امروز [از بى‏ گناهان] جدا شويد)    (يس: 59 » صدق الله العظيم.

یادداشت :
قبر « أبو لؤلؤ» مجوسی  قاتل امیر المؤمنین حضرت عمر (رض) در شهر کاشان جمهوری اسلامی ایران بحیث زیارتگاه  مبدل گردیده است .
 
 تتبع ونگـارش :
  امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«
مــدیـــر مطـالعات سـتراتــــیـژیک افـغـان و
مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جرمنی