آرشیف

2017-3-13

قرآن و سنت تجلیگاه عوامل اصلاح

عوامل اصلاح

اگر خواسته باشیم دنبال اصلاحات به معنی واقعی باشیم ، تجلیگاه اصلاحات واقعی قرآن و سنت نبوی است ، این دو اصل
بزرگ ، گرد و غبار ضلالت و گمراهی را از چهره بشریت دور کرده ، و راه فطرت و استقامت ، اعتدال ، راستی و صداقت را به عنوان نور هدایت و اصلاحات واقعی ، فرراه انسانیت قرار داده است .
در حقیقت عوامل اصلاح جامعۀ اسلامی و غیر اسلامی ، عواملی است که امام مرسلین و خاتم نبیین و صحابۀ گرام مخصوصاً خلفای راشدین و تابعین ، بدان عنایت داشته و عمل نمودند ، عواملی که در مکه و مدینه منوره سبب اصلاح جامعۀ آلوده به شرک ، ضلالت و گمراهی گردید .
جملۀ که همۀ ائمه و مجتهدین و علماء و فقهاء و اندیشمندان اسلامی به آن اتفاق نظر دارند  ، این است که " لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها= هر گز اصلاح نمی شود ، آخر این امت ، مگر به چیزی که اول آن اصلاح گردید ."
 و یقیناً که عوامل اصلاح بشریت ، در کتاب خدا و سنت رسول بزرگوار او تجلی یافته است ، و کسانی که اصلاح را در غیر این عوامل و وسائلی که اول امت را اصلاح نمود ، جستجو می کنند ، راه غلط و اشتباهی را می روند و نتیجه جز " ضلوا واضلوا " ندارد ، یعنی هم خود گمراه اند و هم به اغواگری دیگران می پردازند .
 همان طور که گفته شد ، راه هدایت بشریت و اصلاح مردم چیزی است که پیامبر اسلام ، صحابه گرام و تابعین عزیز و تبع تابعین بزرگوار و مجتهدین ، بدان عنایت داشته و عمل نمودند ، افزون بر آن خود رسول الله صلی الله علیه و سلم جهت هدایت انسانیت فرمودند :" من دو چیز گرانبها را در بین شما گذاشتم ، تا زمانی که به آنها تمسک داشته باشید ، گمراه نمی شوید ، کتاب خدا و سنت رسولش."
 بنابراین اصلاح جامعه ،در گرو عمل به شریعت اسلامی یعنی عمل به قرآن و سنت نبوی است و درین دو اصل بزرگ عوامل اصلاح بطور مفصل تبیین گردیده است.

 

ادامه مطلب در اینجا