آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

قدش را زمانه کشیده بزیر
 

به جواب نامه یگانه دوستم استاد (یگانه)

 

 

( قدش را زمانه کشیده بزیر )