X

آرشیف

قابل توجه همه منسوبانِ قوای مسلح دی‌روز!

قابل توجه همه منسوبانِ قوای مسلح دی‌روز!

سندی بیرون درز کرده که نمایان‌گر اقدامات مخفی طالبان برای یکپکشتار جمعی یا فردی ولی دوامدار است.
طالبان برنامه های خطرناکی را در مورد پاک‌سازی و به شکنجه و‌ زندان و شهادتِ همه‌ی ما کمر بسته اند اگر که به دامِ شان بیافتیم. بسیار متوجه باشید و امنیت تان را در داخل تأمین کنید، فریب وعده های قومی و تباری شان را نخورید. تا کنون صدها جوان وطن را به شهادت رسانیده اند. این یک برنامه‌ی ترتیب شده از سوی آمریکا و انگلیس و همه کشورهای‌ ذی‌دخل در منازعات جهانی از طریق افغانستان و خود افغانستان است. این نامه ها پشتوانه‌ی حمایتی رهبری حقانی ها و سازمان های استخباراتی را دارند و‌ شوخی نیستند. علاوه بر صدور چنان هدایات سری ‌‌و گاهی صریح و علنی از ابزار های گونه‌گون کشف و شناسایی هویت های تان آگاهی حاصل کرده و به شهادت می‌رساند تان، حتا در برخی موارد مانند زمان عبدالرحمان خانی و‌ حفیظ الله امین همه اعضای خانواده را علیه یک دیگر استخدام می‌کنند تا اطلاعات را به مقامات برسانند و زمانی رسیده که همه کس برای بقای خود جاسوس شده متوجه باشید.
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.