آرشیف

2021-3-30

احمد سعیدی

قابل توجه مردم شریف ولایت غور!

با عرض سلام!

طی سالهای اخیر مردم بادیانت، با عزت و جوانان غور علیه نابسامانی ها حرکت ها، راهپیمایی ها و تظاهرات های داشتند که قابل تقدیر است بویژه که در مقابل کم کاری های نورمحمد کوهنورد والی قبلی این ولایت ایستادگی کردند، تا اینکه حکومت مرکزی هئیتی را فرستاد و بعد از بررسی هئیت و گزارش آن حکومت مرکزی به خواسته مردم غور لبیک گفته و نورمحمد کوهنورد را برکنار نمودند. خوشبختانه هئیتی که تحت ریاست آقای اجمل بلوچ زاده به غور آمده بود اولین هئیتِ حقیقت یابی بود که یک بخش کار آن که مربوط به اعتراضات مردم غور علیه والی میشد؛ نتیجه داد.
حالا آقای عبدالظاهر فیض زاده بحیث والی غور مقرر شده است. باور دارم که مردم غور درباره آقای فیض زاده معلومات کاملِ دارند که کیست، از کجاست و چکاره بوده است!
پیش از اینکه آقای فیض زاده وارد غور شوند من یک و دوبار تلیفونی و از طریق واتسآپ با او در ارتباط شده و حرف های که لازم بوده را به ایشان گفتم. حالا که تازه امروز به کار آغاز کرده اند، یکتعداد کوشش می کنند چیزهای بنویسند یا مثبت یا طور دیگر…

بیاید که ما مردم غور یک کار کنیم؛ اینطور نباشد که روزهای اول از یک والی به حد مفرط استقبال کرده، نوحه سرایی کنیم و یا توقعات بیش از حد و معجزه بخواهیم. همه ی ما مشکلات کشور و مشکلات غور را میدانیم، بی اتفاقی ها و نابسامانی ها را میدانیم.
من پیشنهاد میکنم که جوانان عزیز، قلم بدست و با شرف غور هرچه عاجلتر بروید روزهای اول را با آقای فیض زاده بنشینید و به آنها بگوید که جناب والی صاحب! شما از همین حوزه و پرورده ی دامان هریرود و سیاه کوه و سفیدکوه هستید، اول بشمول یکتعداد از قدرتمندان غور تلاش کردند که آتش نفاق و شقاق را میان مردم غور شعله ور بسازند، حتی آقای کوهنورد هم متهم به چنین عملکردهای بود که نتیجه اش را دید. دوم، از آقای فیض زاده توقع داریم با مشوره و رضایت بزرگان، جوانان و همه مردم غور بپیش بروند، همه را به یک چشم ببینند و کارهای را که توان انجام آن را دارد به شما وعده بدهد. و ما هم لایحه وظایف یک والی را دیده همان کار را از او بخواهیم نه بیشتر از آن. و به والی بگویم که ما با این شرایط با تو همکار هستیم.
باز نشود که چند ماه بعد نیم ما به یکجاه و نیم دیگر بجای دیگر خیمه بزنیم و زنده باد و مرده باد بگویم و تمام سالِ غوری ها به مظاهره بگذرد… هرچیز که از حد بگذرد بی اعتبار می شود.
به آقای فیض زاده والی جدیدالتقرر ولایت غور هم پیشنهاد میکنم که هرچه عاجلتر جوانان، جامعه مدنی و کسانی که در غور به نفع عامه میندیشند و برای غور دلسوز اند را بخواهد، با آنها صحبت کند، مشکلات غور را بشنود و بگوید که من این مشکلات را حل کرده میتوانم و اینها را حل کرده نمی توانم. وعده دروغی ندهد، فریبکارانه صحبت نکند. دروازه اش به روی همه مردم غور باز باشد نه یک یا دو قوم خاص.
به امید موفقیت آقای فیض زاده در راستای حل مشکلات ولایت غور.