آرشیف

2018-1-25

njehanzib

فلمنامه ساز و کار گردان اصلی، ناامنی ها و حملات تروریستی در افغانستان کیست؟

آمریکا جهت حفظ نفوذ خود در منطقه، حفط امنیت سربازان خود در افغانستان و از همه مهمتر جلوگیری از به قدرت رسیدن گروه های رقیب به تسلیحات هسته ای به حمایت و پشتیبانی پاکستان نیازمند است و از طریق این کشور سناریوی را که قبلا طرح کرده و در فلم نامه خویش نوشته را عملی میکند و پاکستان مجری این برنامه میباشد.
این فلم نامه دارای ابعاد ذیل میباشد:
ایجاد تروریزم ، ایجاد شبکه های جاسوسی، ایجاد اماکن تحت نام علوم دینی اما در واقع تندروی و دهشت افگنی بوده است.
کار گردان اصلی (همان آمریکا) نیاز به یک تیم متخصص دارد که آن تیم توسط صحنه ساز ماهر یعنی(پاکستان) به بازیگری طالبان ، داعش و سایر شبکه های دهشت افگن بوده که نقش خویش را وجه احسن در افغانستان عملی میسازند.
 
اما تصویر و صدا برداران این فلمنامه چه کسی است؟
ستون پنجم ( جاسوسان موجود در داخل حکومت تصویر و صدا برداران هستند ، مهارت تصویر و صدا برداران فوق العاده بوده که تصویر افغانستان را در سطح جهان خشن ترین تصویر و صدای ناله افغانها را در سطح جهان بصورت وحشی بلند کرده است. این برنامه طوری طرح شده که برای انعکاس تصاویر و صدای این ملت مظلوم نیاز به همکاری مقامات بلند رتبه دولتی در رده های بلند میباشد که ستون (پنجم) این کمبودی را مکمل ساخته و صادقانه به (ISI) خدمت میکند.
ضعیف بودن دستگاه حکومت ، حاکمیت قانون و ضعف مدیریت اوضاع ساسی و امنیتی کشور باعث افزایش بد امنی ها شده است و تنها به این خلاصه نمیشود که حاکمیت قانون ضعف دارد، در حقیقت حکومت نه بل مردم هم زمینه را برای انجام فعالیت های این کار گردانان وسناریوسازان مهیا ساخته اند ، چون ملت هم چندان در برابر این همه خشونت، انزجار ، انفجار ، دهشت و وحشت افگنی بی صدا و آرام نشته اند و یکصدا در برابر این همه بد بختی ها نه نگفته اند.
بی باوری مردم و ملت مقابل حکومت:
بی تفاوتی سران حکومتی و تبدیل نمودن سیتم حکومت را به شرکت سهامی یکی از موارد مهم بود که کار را برای کار گردانان رویداد ها در افغانستان آسان ساخته است و همچنان اختلافات دورن نظام و تقسیم نظام آب را به آسیاب دشمن ریخته است که دشمنان مکار و کار گردانان ماهر ازین روزنه ها سود اعظمی را برده اند و با دیدن این اوضاع نا به هنجار در نظام کنونی آتش را بیشتر شعله ور میسازد و از مخالفین نظام در خرابی بیشتر اوضاع افغانستان استفاده میکنند.
 
چرا این کار گردان و سناریو ساز برای انجام فعالیت هایش در افغانستان موفق میشود؟
همه میدانیم که یکی از بازیگر های اصلی ناامنی در دنیا بنام( پاکستان) مخزن و منبع اصلی تروریست پروری و تولید تروریزم در منطقه است که افغانستان و جهان را بااین اعمال شوم خود به فغان آورده است که در نزد این کشور اسلام و کفر بی تفاوت است.
 
یکی از دلایل تداوم جنگ و ارسال تروریزم در افغانستان توسط:
پاکستان با داشتن دستگاه استخباراتی در درون حکومت تمام اعمال و حشیانه خودرا بطور موفقانه انجام میدهد و دلیل اصلی آن به رسمیت شناختن خط (فرضی) دیورند میباشد، پاکشتان میگوید که بعد از به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند هیچ ناامنی دیگر در افغانستان نخواهد بود، که این ناممکن است و هیچ افغان حاضر به رسمیت شناختن این خط فرضی نیستند بجز (پاکستانی های افغانی الاصل) حاضر به پذیرفتن این کلمه شوم هستند.
چرا این بد امنی ها بطور روز افزون گسترده تر و بیشتر میشود ؟ دلیل اصلی موجودیت ستون پنجم ( جاسوس) در دستگاه های امنیتی و سایر گانهای دیگر حکومتی بوده است، آی اس آی یکی از مخرب ترین و قویترین سازمان جاسوسی در منطقه است که فیصدی بالای در دستگاه حکومتی افغانستان در پست ها و مقام های کلیدی نفوس دارد و ازین طریق پلانهای شوم خویش را تطبیق میکند که دولت افغانستان تازمانیکه این مهره های جاسوسی پاکستان را از داخل نظام شناسائی نکند اوضاع خونین تر از حال خواهد شد.
 
زمان پایان سناریو؟
این بد بختی ها زمان ریشه کن و از بین خواهد رفت که کار گردان اصلی برای بستن و نوشته پایان نامه اقدام نماید و قضیه را بسته نمایند و جنگ را تمام شده اعلان کنند سران و رهبران ما یکی شوند و صادقانه برای آوردن صلح زحمت کشیده وهمه ملت افغان منحیث برادر مسلمان در کنار هم بطور متحدانه دست به دست هم بدهند و با قوه سه گانه دولت ( عدلی،قضائی و اجرائی) همکار باشیم و در تقویت نظام سهم فعال و بارز داشته باشیم آنجاست که در کشور ما صلح تامین خواهد شد و به رفاه خواهیم رسید در غیر آن( والله اعلم ).