آرشیف

2015-3-30

محمد اسحاق ثنا

فـــــــــــرخــنــــده

کشته شد در کشورم امروز زیبا دختری 
پاک سیرت پاک طینت هم به صورت چون پری 

دختری با عفت و از علم و دانش با خبر 
قاری قرآن در فهم و ذکاوت ماهری 

ریختن بر جان او یک عده ای از جاهلان 
دور از انسانیت بی دانش و کور و کری 

نی عدالت نی قضاوت نی که پرسد کس زکس 
من ندیدم در جهان چون کشورم یک کشوری 

با چی جرمی کشته شد (فرخنده) در ملای عام 
در کدام آیین دین دیده کسی در دفتری 

خواهر فرخنده ام نام تو جاوید است و نیک 
میدرخشید بعد از این چون ماه و مهری خاوری 

یا الهی در جهان زندگی فرخنده وار 
داغی فرزندی نبیند این چنین هیچ مادری 

کور بادا چشم شان و خشک بادا دست شان 
هر که باشد در پی این گونه رسم خود سری 

هر چی بنویسم ثنا این درد میابد دوام 
کردمش زان مختصر با آه و چشم تری

دوشنبه ۳۰/۰۳/۲۰۱۵
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا