آرشیف

2017-9-20

فـراخـوان همـکاری برای لـوگـر شـناسی

لـوگـری را ده صــلا و باز خـوان در ملک خویـش
تا بـپـیـمائـیـــم ما، راه ســــعـادت لـوگـرم

قرار است گام های بلند و استواری در راستای معرفی شایسته و بایسته ولایت لوگر زیر عنوان " لوگر شناسی" برداشته شود. ولایتی که بخشی از پیکر کشور عزیز مان و سرزمین و زادگاه مشترک همه لوگریان است.
در جهان معاصر که آن را عصر انفجار اطلاعات می نامند، سزاوار نیست که چیزی یا جایی پنهان، گمنام و نامعلوم باقی بماند، لوگر که از ظرفیت های مادی و معنوی زیادی برخوردار است، دارای گنجینه های تاریخی و آثار پربار فرهنگی نیز می باشد، برای شناخت و معرفی این گـنجـینه ها به تلاش و پیکار جدی و مستمر هر فرد میهن دوست و فرهنگ پرور نیاز است.
بنابراین برای برآورده شدن این آرمان بزرگ و خواست همگانی « مجموعه لوگر شناسی » را روی دست گرفته ایم. تا به توفیق خداوند (ج) و همکاری اصحاب قلم و اندیشه بتوانیم ولایت باستانی لوگر را از جنبه های مختلف مورد مطالعه عمیق قرار داده و گرد و غبار انزوا، انجماد و انحصار را از چهره نورانی این وادی شورانگیز بزدائیم.  و به صورت تخصصی از زوایای مختلف به این ولایت چشم اندازی داشته و آن را به و جه احسن به هم میهنان و جهانیان معرفی کنیم.

ادامه متن اطلاعیه در اینجا