آرشیف

2016-10-3

Shahla Latifi

فصل زیبای هستی

پاییز آمدنی ست
شکوه قامتش
نسیم سرد صبحگاهی با وزوز باد شامگاهیش آمدنی است

***
پاییز
فصل زیبای هستی که بهار از سرانگشتانش جوانه میزند
و برف ریزه های زمستان
در لای احساس غریبش نشان پیروزی نقش می بندد
آمدنی ست
***
و وقتی از پنجره گشاد عشق به دریاچه می نگرم 
روشنایی آفتاب نیمه گرم
برگ های نیلوفر آبی
و قو و قازهای بیدار وحشی با هیجان می رقصند که پاییز آمدنی ست

شهلا لطیفی
09-18-2016

 

خوشبختی را از شب دل انگیزی در می یابم
که فقط ستاره ها
نوای جیرجیرک ها
تپش باد
و بوی اشتیاق
بر گِرد من می پیچند
***
خوشبختی را از دریچه صبح تازه ای می نگرم
که رخسار خفته ام را با هوای بارانی شهر آفتابی می نوازد
***
خوشبختی را 
از هیاهوی پسربچه ای می جویم
که به روی فرش کوچه پر از دود با نوای شاد می خندد
***
خوشبختی با صدای خاطره ها
با خرگوش سفید و درخت نارنج باغ کودکی مادرم- لیلا
همچون قلب در من می تپد

شهلا لطیفی
09-10-2016