آرشیف

2020-6-30

سلیمان کبیر نوری

فریادی از ژرفا پیرامون نهضت روشنگری ی درخشان شفیع عیار: بخش سوم و پایانی
فریادی از ژرفا پیرامون نهضت روشنگری ی درخشان شفیع عیار: بخش سوم و پایانی
درین بخش شما میخوانید:
– بازهم پیش سخن گذرا بر نظریات هموطنان بر بخش دوم این نبشته!
 – استقبال عیار از موضع سختگیرانه ی جنرال رازق و جبار قهرمان در برابر شبکه ی تروریزم انگریزی به نام طالبان و حامیان خارجی آن
– پیامد رویکرد ها و تابو شکنی شگفت انگیز عیار
– عیار چگونه تابو ها را درهم شکست؟
—–
 
– بازهم پیش سخن گذرا بر نظریات هموطنان بر بخش دوم این نبشته!
"جناب سليمان کبیرنوری دوست گرامي! تهیه و نگارش یک گزارش، جمع بندی ونوشته همه جانبه ی تان در موازات اهداف روشنگری جناب عيار، به حيث یک نويسنده ی متعهد به ارزشهاي والای انساني جايگاه ویژه و وزين خودرا دارد. مطالب وفعاليت ها و فرایند روشنگرانه جناب عيار، طي بیشتر از هشت سال و اندی، خيلي ها با تسلسل منطقي ترتيب شده بود که به خواننده پيام خيلی روشن را میرسانید. من كه شخصا با وجود علاقه مندي ای كه این جانب به آقاي عيار دارم؛ شما، بعضي از نكات تاريك در بیانیه ی متن انگلیسی ایشان را با تسلسل و ديدگاه روشن و منطقي، تفسیر و تصریح نموده بودید که برای هرکسی کاملا قابل فهم مینمود.
ودر اخير؛ با حاکمیت استبداد ديني و اجتماعي در كشورما، اگر برنامه هاي ديني شان توأم و يا يكجا و موازي و درعين برنامه ترتيب شود   بهتر خواهد بود. زيرا عالمان دين براي حضور شان در دولت نقش شان در سياستمداری دین که بیشترینه به استشاره شبکه های مرموز استخباراتی طرح و تدوین میشود، مورد استفاده ی ابزاری قرار می گیرند.
علماي دين در طول تاريخ برأي مشروعيت حاكميت هاي استبدادي و نامشروع كرايه گرفته شده اند. و براي سركوب عدالت اجتماعي اين قشر مزدور و مزد بگير دست به توليد احاديث متناقض با متن و معني قران و روايات و جعليات زده اند.
وجالبتر از همه به اين دست نويس هاي  جعلي شان در جامعه آن قدر به تقدیس رسیده اند که الان تفكيك روحاني بودن وشيطان بودن انان را درجامعه اسلامي مشكل و حتي ناممكن ساخته است. نظر به برداشت بنده امروز همان دين با روح و فطرت سیاسی- شيطاني در جهان اسلام حكومت ميكنند كه محصول اين نوع بينش ديني مملو از خرافات با فطرت شيطاني ايجاد گروه هاي تروريستي همچو القاعده، طالب و داعش، بوکو حرام، الشباب، لشکر طیبه… و ده های دیگر در كشور ما و جهان کارمایه ی کشور های مشخص اند که همه ی مان آن ها را خوب میشناسیم.
هميشه اين گروه هاي متذكره اعمال شان را بر همين باورهاي ديني و به استناد داستانها، روايات و احاديث توجيه مينمايند.
بناء پيشنهاد این جانب اين است كه هرگاه،  با استدلال قراني به حيث سلاح برنده عليه اين تاجران ديني كه دين، ناموس و وطن را به متاع دنيا فروخته اند، برنامه های خویش را هم آهنگ و موازي پيش ببرند، موثر تر جا می افتد.
باحرمت فراوان
ويس نجات"
عزیزان گرانقدر! سایر تبصره ها، نظریه ها و پیشنهادت را در پایان این نگارش ملاحظه فرمایند.
///
استقبال عیار از موضع سختگیرانه ی جنرال رازق و جبار قهرمان در برابر شبکه ی تروریزم انگریزی به نام طالبان و حامیان خارجی آن
 
پس از ترور جنرال رازق این کمینه خامه ای داشتم زیر فرنامخون رازق شهید افراطیون شوینیست را رسوا کرد".  نوشته بودم: ترور جنرل عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار که پس از چاشت روز پنج‌شنبه 18 اکتبر 2018 در ساختمان دفتر والی قندهار به شکل مرموزی کشته شد؛  اکثر مردم افغانستان را شاک داد.

ادامه مطلب در اینجا