آرشیف

2020-7-9

علم عبدالقدیر

فرجام آتش سوزی وانفجار در سایت های هسته ایران

نگاه به ریشه ها  وپیامد های خرابکاری در ایران.
ایران از چند سال بدینسو از اثر تحریم های سختگیرانه آمریکا  در محاصره محدودیت های اقتصادی وفن آوری  قرار دارد در  کنار تحریم ها ازیک ماه گذشته به اینسو آتش سوزی در یکی از بناهای مربوط به تاسیسات اتمی نطنز، به دنبال وقوع یک رشته حوادث مشابه در سراسر ایران و در نقاط مختلف کشور، دوباره این پرسش را به میان می کشد که آیا این انفجار ها وآتش سوزی ها در سایت های هسته ای ایران جنبه اتفاقی داشته و یا حلقه ای از زنجیره تعرض های مداومی است که احتمالا از جانب مخالفان رژیم اتفاق می افتد و هدف از آن لرزان تر ساختن پایه های حکومت است.؟ ظاهرا کشور های چون آمریکا واسرائیل  که دشمنان سنتی ایران اند ازین آتش سوزی ها به نفع خود بهره گرفته اند گو اینکه به هر شکل ممکن توانستند فعالیت های هسته ای ایران را کند سازند وحتی پا فرار تر از آن گذاشته  سایه بال های اف 16 تا اف 35 را نیز مطرح کرده اند که نمیشود بزودی در مورد آن قضاوت کرد.
رسانه های آمریکائی انفجارو آتش سوزی های اطراف سایت پارچین در شرق تهران  وآتش سوزی های بخش ویا تمام سایت اتمی نطنز در اصفهان را کار خراب کاران دانست که توانسته اند در حساسترین محلات نفوذ کنند وکاری انجام دهند رسانه های امریکا با نشر این گزارش وتحلیل ها میخواهند به جهان بفهمانند که استخبارات ایران ضعیف است طوری که نتوانسته خرابکاران نفوذی را تشخیض واز انفجار در خطر ناکترین مراکز نظامی جلو گیری کنند واین توهم را ایجاد کرده اند که ایران از داخل به هر حال آسیب پذیر است.
اسرائیل هم در چند مورد بلند پروازی کرده اول اینکه تدابیر امنیتی در شهر های اسرائیل را بخاطر جلو گیری از حمله تلافی جویانه ایران افزایش داده از نظر من این شایعه پرا گنی یک جنگ روانی علیه ایران است گو اینکه اسرائیل اگر بخواهد میتواند با بر تاب بمب در حساس ترین نقاط ایران  جلو ساختن بمب وسلاح هسته ای در ایران را بگیرد.در عین زما ن در پی آتش سوزی نظنز اسرائیل از امریکا خواست تا هر چه زود تر طیاره های سوخت رسان را به اسرائیل تحویل دهد چون به دنبال حادثه نطنز رابطه بین ایران واسرائیل  بحرانی شده واین در خواستهای اسرائیل  یک اشاره تلحوی است هست که گویا آتش سوزی در نطز کار اسرائیل بوده است خوب به هر حال این تبلیغات به نفع اسرائیل تمام میشود که گویا یک کشور در خاور میانه که ظاهرا منفور کشور های اسلامی است میتواند هر لحظه جمهوری اسلامی را با وصف  شعار های  پر طمطراق  تهدید کند.
خراب کاری درونی یا بیرونی؟ با آنکه گروهی نا شناس وزیر زمینی بنام یوز پلنگان میهن مسئولیت این خرابکاری را بدوش گرفت اما جمهوری اسلامی.ایران به طور رسمی هیچ گروه یا کشوری را مسئول این انفجار اعلام نکرده است.
شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده علت انفجار به طور دقیق مشخص شده اما به دلایل امنیتی جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.اما خبر گزاری رویتر تلویحا به این مطلب اشاره کرد که مقا مات ایرانی اسرائیل را مسئول این خرابکاری میدانند.به هر حال این آتش سوزی  وانفجار که در عرض یک هفته طور پیهم در محل سایت های هسته ای ایران صورت گرفته تصادفی نیست طبعا دست خرابکاران داخلی با حمایت استخبارات خارجی در کار بوده است.هیچ خرابکاری در هیچ کشور مستقل نیست هر خرابکار سیاسی وامنیتی در داخل کشور خود مزدور اجنبی است.که بی تردید دست  سیا وموساد درین خرابکاری دخیل است..
چرا آمریکا واسرائیل فشار را بر ایران شدت بخشیده اند؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور مست آمریکا چیزی بنام سیاست آن هم سیاست خارجی نمیداند اصلا برایش مهم نیست که در خاور میانه ویا افغانستان چه اتفاق می افتد فقط هزینه ومصارف آمریکا باید کاهش یابد واقتصاد خوب باشد اما نمیداند بیرون شدن آمریکا از سوریه به معنی شکست آمریکاست  واینکه در یمن موازنه به نفع ایران تغییر کرده ودر عراق هم تنش بین آمریکا وقسمت اعظم از مردم شیعه مذهب  شدت گرفته.اگر امریکا دوباره در صدد زنده سازی بقایای صدام شود تا خودرا از شر حا میان ایران نجات دهد باید از نو آغاز کند ، آغاز که فر جامش را نمیداند که آیا بقای صدام در نهایت به آمریکا وفادار خواهند بود ویا آنها هم روزی به فکر انتقام بر آیند..اگر به همین وضع ادامه دهد شرائط طبعا به نفع آمریکا نیست .نیمی از اهل تشیع طور افراطی از رژیم ایران دستور میگیرند ونیمی دیگر که مایل به همکاری امریکا اند شکست وسقوط جمهوری اسلامی را تحمل کرده نمیتوانند. حالا امریکا واسرائیل بخاطر جبران شکست قبل از آغاز انتخاب نومبر 2020 آمریکا کاری انجام دهند که به نفع محافظه کاران افراطی دو کشور باشد.
آمریکا از یکسال به اینسو تصمیم دارد بالای ایران حمله کند اما مطمئن نیست تا جا ئیکه چندین بار فر ماندهان ارشد نظامی دونالد ترامپ را ازین اقدام بر حذر داشتند واز عواقب آغاز جنگ با ایران هوشدار داده اند. در کنار این دغدغه آمریکا کوشش کرده تا ایران را با اسرائیل در گیر کند وبعد به بهانه حمایت از اسرائیل وارد جنگ شود.چنانچه اسرائب بار ها مراکز وقرار گاه های نظامی ایران را در خاک سوریه بمبارد کرده وجان تعداد از اعضای سپاه پاسداران ولشکر فاطمیون را گرفته است ولی ایران میخواهد این حملات را در عمل پاسخ دهد .پایگاه هایش را در سوریه تقویت کند وعراقی هارا علیه امریکا ئیها تحریک کند تا آمریکا ئیها سر افگنده از عراق بیرون شوند وبعدا در منطقه ابو کمال  که در بین  مرز عراق وسوریه است یک پایگاه نظامی دایمی ایجاد کند تا موشک هایش براحتی اسرائیل را زیر پوشش بگیرد. خلاصه جنگ ایران با آمریکا مستقیم شروع نمیشود بلکه در گیری را اول اسرائیل شروع میکند واین اسرائیل خودش یکی از پادگان های نظامی امریکا در منطقه است که  دود شعله جنگ اسرائیل وایران  تا امریکا وچین هم میرسد وآنوقت خطرات زیاد جهان را تهدید میکند.
احتمال انفجار وآتش سوزی قصدی: احتمال دارد بخاطر گم کردن آثار رادیو اکتیف وسوخت های اتمی که به ساختن بمب اتم کمک میکند جمهوری اسلامی بطور قصدی آزانس وجهان را متوجه امور فرعی نموده باشد ویا هم بگفته ایرانی ها دور زده باشد..چون احتمال داشت ایران بخاطر گزارش اخیر آژانش انرژی اتمی زیر فشار جامعه جهانی قرار گیردحالا ایران آنچه را آژانس میخواست نظارت کند از صحنه گم کرده است..این یک احتمال است.که نمیتوان تا ئید کرد.فقط در حد یک حدس وگمان. است.والله اعلم بالصواب.