آرشیف

2016-12-14

غلام رسول مبین

فراغت مهندس سردار عزیزیار از دانشکده یی دانشگاه خصوصی آریانا برای خانواده یی گرامی اش مبارک باد!

بنام آن که جان را نور دین داد
خرد  را  در  خدادانی  یقین داد
                                    "فرید الدین عطا"

امروز با هوای سرد چغچران و قلوب گرم عزیزان، رفته بودیم که از فراغت یک تن از تحصیل یافتگان دیار خویش محترم مهندس سردار عزیزیار فرزند الحاج فرمانده عبدالعزیز صمدی پذیرایی و استقبال نماییم. جای بسا خوشی و مسرت است که در شرایط کنونی هر خانواده در پی اینست که نونهالِ از دانش و معرفت غرس نماید تا در آینده های دور و نزدیک به توفیق الله متعال برای میهن و میهنداران خویش خدمت نماید.
 

فراغت مهندس سردار عزیزیار از دانشکده یی دانشگاه خصوصی آریانا برای خانواده یی گرامی اش مبارک باد!

طوریکه در عنوان این مقاله یی کوچک و تبریکیه یی کوتاه مسجل ساختم انجینیر سردار عزیزیار از دانشکده انجینیری دانشگاه خصوصی آریانا در کابل پا به عرصه یی فراغت گذاشته و به ولایت خویش یعنی غور بازگشته است که باشد برای خانواده یی معظم خویش مایه یی شادمانی، برای همقطاران خویش مایه یی به یادماندنی و برای ملت و مردم خویش مایه یی کاردانی گردد.
در اخیر از کاکای نهایت عزیزم الحاج عبدالعزیز خان صمدی سپاسمندم که یگانه فرزند خویش را در قله های بلند تعلیم و تحصیل تشویق، ترغیب و حمایت همه جانبه نمودند. امیدمیبرم که این نتیجه الگو و نمونه یی باشد برای دیگر خانواده ها تا به تحصیل و کسب دانش و معرفت اولادهای خویش کوشا و جویا باشند.

بامهر و درود فراوان
غلام رسول مبین
غور، چغچران
24 قوس 1395 هـ.ش.