آرشیف

2019-2-26

محمد اسحاق ثنا

غم وطن

به اقتفای سروده ای شاعر و دانشمند جناب‌ داکتر سلام آثم.

این‌ زندگی چقدر دلم تنگ میکند 
با من‌ همیشه قهر کنان جنگ میکند

تا بشکنم فرق سر دشمن پلید
ذوقم هوای هر چه بود سنگ میکند 

بیگانه‌ هر‌‌چه گفت به‌ فرمان او کند
این بی شرف ز نام وطن ننگ میکند 

بار غم وطن که شود بیش از این فزون 
آخر نهال قامت من چنگ میکند

دیگر وطن به سوی ترقی کجا رود
ارباب کار این همه نیرنگ میکند

(آثم)(ثنا) به شعر تو یک عمر آشناست
شعر تو خدمتیست به فرهنگ میکند

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۲۵/۰۲/۲۰۱۹