آرشیف

2019-8-19

نظیر ظفر

غفــلـت

هرکس رسید به جا یی و ما جا به جا هنوز
در زیر چکــــــــمه های عدوی  دغا هنوز

هر کاروان به منزل و مقصود خود رسید
ما منتــظر به سا لک بی دست و پا هنوز

صد نا له ای ز مــرغ سحر گه شنیده ایم
در خواب غفلت ایم و جدا از صبا هنوز

از بســکه لاف دین و مسلمانی می زنیم
شر مــنده ایم به پیش خود و کبریا هنوز

نشـــــــناختیم به دانش و بینش خدای را
مســــتغرق ایم به سجدهِ پر از ریا هنوز

چون نیست شمع عشق به فانوس قلب ما
درمانده ایم به ظلمت و جرم و خطا هنوز

نوشته نذیر ظفر
ورجینیا
11جولای 2019