آرشیف

2017-9-12

استاد غلام حیدر یگانه

غزل (1)

  یک دو نوار قصه بمان، دم غلط شود
یا دو سه بیت تازه بخوان، دم غلط شود
 
یک دم، دو دم، سه دم؛ دو سه تا لغزش گران
ای تانک، پیش پیش بران، دم غلط شود
 
جاپان نرفته ای که دهل حالیت کند:
دم دم؛ دمان دمان؛ بدمان، دم غلط شود
 
تا دم غلط شود چه نکرده بنی بشر!
از شرّ خود مرا برهان، دم غلط شود
 
یک دم، درست، زندگیِ ماست، لیک من
حیران که با چه حیله، همان دم غلط شود
 
چنگیز من، ترا چقدر زجرکش کنم
جان مرا تو هم بستان، دم غلط شود
 

             بهار 1396