آرشیف

2024-4-10

محمد اسحاق ثنا

عید غریبان

 

عید است رسم غصه ز دلها نچکاندیم

درد و غم و اندوه ز دلها نتکاندیم

 

مانده‌است به زندان قفس مرغ خوش الحان

در عید هم این خسته ز زندان نرهاندیم

 

در کشور ماتم زده گان عید کی آید

عمریست که ما کیف ز شادی نستاندیم

 

دیدیم درین عید بسی خشک لبان را

اما به لبی قطره‌ای آبی نچکاندیم

 

افسوس به هر گوشه غریبی و یتیمیست

در رفع نیازش درهمی هم نرساندیم

 

دیدیم درین عید بسی خسته و معلول

دستش نگرفتیم و ز جویی نجهاندیم

 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

اپریل ۹