آرشیف

2017-6-21

گل احمد محمدی

عید سعید فطر
عید سعید فطر
 بگذشت مه روزه ، عــــــــــيد آمد و عـيد آمد
  بگذشت شب هجران، معــــــــــشوق پديد آمد
 آن صبح چو صادق شد، عذراي تو وامق شد
 معشـــــــوق توعاشق شد، شيخ تو مـــريد آمد
 شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شــــکر آمد
شد سنگ و گـــــــهر آمد، شد قفل و کليد آمد
 جان از تــــــــــن آلوده، هم پاک به پاکي رفت
هرچــــــــند چو خورشـيدي بر پاک و پليد آمد
 از لذت جــــــــــــام تو دل مانـــــــده به دام تو
 جان نيز چو واقـــــــــف شد، او نيز دويد آمد
 بس توبه شايسته برسنـــــــــــــگ تو بشکسته
بس زاهد و بس عابد کو خـــــــــرقه دريد آمد
 باغ از دي نامـــــــــــحرم سه ماه نمي زد دم
بر بوي بـــــــــــــــهار تو، ازغيب رسيد آمد
ماه خدا به آخر رسیده و عید سعید فطر از راه می رسد عید فطر, تجلی اوج یك ماه بندگی و عبودیت پروردگار متعال و یك ماه سازندگی و وارستگی و معراج انسانی است
ماه خدا به آخر رسیده و عید سعید فطر از راه می رسد. عید فطر، تجلی اوج یك ماه بندگی و عبودیت پروردگار متعال و یك ماه سازندگی و وارستگی و معراج انسانی است. طلوع اشعه پرفروغ خورشید این عید سعید، برای كسانی كه از فیوض و بركات این ماه استفاده كرده اند، ظهور بارقه ملكات و فضائل انسانی را نوید می دهد و از این رو نه تنها كوشش و مجاهدات و پرواز در اوج ملكوت و مقامات بندگی حق را پایان یافته نمی بینند، بلكه این روز مبارك را سرآغازی نوین برای استمرار حركت سازنده خویش می یابند و با توانی كه از بركات این ماه مبارك به دست آورده اند، در جهت سازندگی و تهذیب نفس و مبارزه با شیطان درون و شركت فعال در ابعاد اجتماعی جامعه انقلاب اسلامی و مقابله با شیاطین و جباران برونی و ابرقدرتان خونخوار جهانی تا نیل به هدف و آرمان والای الهی خویش به سیر تكاملی خود ادامه می دهند. اینان نهالی را كه در طول این یك ماه از فضائل و ملكات پاك انسانی و الهی، در زمین دل خویش غرس كرده و با آب بندگی و محبت و معرفت پروردگار متعال و اهل بیت نبوت علیهم السلام و بخصوص امام زمان(عج) آن را آبیاری كرده اند، مواظبت می كنند تا بعد از ماه مبارك از بین نرود بلكه روز به روز آن را با همان آبیاری و مراقبت هرچه بیشتر بارورتر می سازند. عید فطر مظهر عظمت و مجد و شوكت و تجلیگاه صلابت و عزت و كرامت مسلمین است و عیدفطر مبارك است برآنانی كه با فداكاری ها و ایثارها به هویت و شخصیت اصیل و جایگاه رفیع و منیع خود بازگشته و در واقع به این «عید»، «عود» كردند.
آری این روز بزرگ برای كسانی عید و موجب افتخار، مباهات، سرور و خشنودی است كه از حضیض حیوانیت و رذیلت به اوج انسانیت و فضیلت و از مدارج پست و منحط بردگی و ذلت و زیر یوغ استعمار و استكبار زیستن، به معارج والا و متعالی آزادی و آزادگی و زندگی در سایه حاكمیت خدا و دین او و مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان خدا پرواز كردند.در همین راستا میرزا جواد آقا ملكی تبریزی(رض) این مجسمه تقوا و استاد اخلاق حضرت امام خمینی (ره) در كتاب ارزشمند المراقبات می فرمایند: «عید عبارت است از زمانی كه خداوند متعال از میان روزها انتخاب فرموده تا رحمت و عنایت و انعام خود را بر بندگانش نازل فرماید تا آنان برای دریافت خلعت ها و جوایز و عطایای حق تعالی جمع شوند و اجازه فرموده تا در پیشگاه مقدسش حضور یافته و نزد او به فقر و مسكنت و عبودیت خود اعتراف كرده و از گناهان خویش استغفار كرده و حوائج و نیازهایشان را عرضه دارند … و وعده فرموده آنان را اجابت كند و فوق رغبتشان به ایشان عطا فرماید… و دوست دارد بندگانش در این عید، گمان خود را به پروردگار خود نیكو كرده و به مغفرت و عطای او بیشتر امیدوار باشند… و انسان زیانكار بیچاره در چنین روزی آن كسی است كه از معنا و حقیقت عید غافل شود و در روز عید با سبك مغزی و جهالت به اعمال و مراسمی لغو و بیهوده، خود را مشغول دارد و از توجه به خدای تعالی و انس با محبوب و گفت وگو و قرب به او اعراض كرده و به گفت وگو و انس با غیر خدا و غافلین و محجوبان از حق تعالی راضی شود.» در هر حال، خداوند رحیم و رحمان ماه مبارك رمضان را میدانی برای مسابقه در عبادت و اطاعت بندگان خود قرار داده و آنان را برای دریافت جوائز و خلعت های الهی در روز عید فراخوانده است. اگر این روز با عظمت را خداوند متعال برای مسلمین عید قرار داده پس باید آثار خدایی، یعنی قدرت و عزت و مهابت و هیمنه الهی نیز بر اجتماع آنان حاكم باشد. باید حاكمیت دین و خواسته و اراده او و ارزش ها و اصالت های انسانی و الهی در میان آنان محقق باشد، ارزش هایی همچون شجاعت و سیادت، آزادگی و كرامت پیشگی، استقلال و سرفرود نیاوردن در برابر هیچ قدرتی جز خدا، روحیه عدالت خواهی و ستم ستیزی و ذلت ناپذیری، عشق به لقاءالله و گذشت از همه چیز برای اقامه و اعتلای دین خدا و… در غیر این صورت انتساب این عید به خداوند ناصواب است. از این رو با توجه به فحوای متون اسلامی از مهمترین مسائل مربوط به این عید بزرگ توجه به حكومت جهانی ظلم ستیز و ظالم كوب و عدالت گستر امام زمان(عج) در این روز است. لذا در بخشی از دعای بعد از نماز عید به خواندن این جملات دستور داده شده است: اللهم انا نرغب الیك فی دولت كریمه… (كتاب اقبال صفحه ???) بار خدایا، همانا ما را به آن دولت كریمه و حكومت الهی كه اسلام و مسلمین را بدان عزت بخشی و نفاق و اهل نفاق را ذلیل و نابود فرمایی، رغبت و اشتیاقی است و امید آن داریم كه در چنین حكومتی ما را از دعوت كنندگان به طاعت و راهبران به سوی راهت قرار دهی.
طرح چنین مسأله ای در عید سعید فطر كه روز تجمع سراسری میلیون ها مسلمان در تمام اقصی نقاط جهان و توجه به قدرت و استعداد و شركت اسلام است، یادآور این امر است كه مسلمین باید برای تحقق چنان آرمان مقدس و والایی از چنین روز بزرگی كمال استفاده را برده و عزت و اقتدار و هیبت اسلام را به دنیا نشان دهند و با اتحاد و یكپارچگی هرچه فزونتر بدان اهتمام ورزند.
گل احمد محمدی
غور/چغچران
12/6/2017