آرشیف

2023-4-23

محمد اسحاق ثنا

عید در پارینه

 

عید آمد لیک کی فکر و حواسم در سر است

زانکه برپا در وطن هر روز روز محشر است

 

سالها با جنگ و خونریزی گذشت ایام عید

دشت و صحرای وطن از خون به رنگ احمر است

 

یادم آید عید و هم نوروز در پارینه ها

خنده می خشکد به لب هایم دو چشمانم تر است

 

خوان ارباب ستم رنگین ز انواع غذا

لیک خوان بی نوا خالی و حالش مضطر است

 

عید ایام سرور است و نشاط و خوش دلی

لیک اندر مُلک ما بالا فغان از هر در است

 

عید را در صلح و آرامش نمی بینیم حیف

تا هراس افگن گروهی حاکم این کشور است

 

عید در جمع عزیزان فارغ از سودای جنگ

چون نسیم نوبهاری فارم و جان پرور است

 

محمد اسحاق ثنا

۲۱ اپریل ۲۰۲۳

ونکوور – کانادا