آرشیف

2014-11-23

زینب علم

عیدانه

عید سعید فطر را از صمیم قلب برتمام مردم مسلمان جهان به خصوص مردم دلیرافغانستان وعلاقه مندان سایت جام غور تبریک گفته از بارگاه ایزد متعال ایام خجسته و زیبا برای تک تک شما عزیزان خواهانم امید که رمضان را با طاعت عبادت سپری کرده باشید و از روز های عید در کنار دوستان لذت ببرید. ویک شعر به عنوان عیدانه از من پذیرا شوید تا باشد که من هم خرسند باشم .
 

عیدانه

عید است بیا هوای عیدانه کنیم
شبگیرشویم قصه ی پیمانه کنیم

عیداست بیاکه چشم براه تو ام
این گونه اگرشود که شکرانه کنیم

عید است دلم هوای عیدی دارد
با میل کمال اگر که رندانه کنیم

عیداست بمعتکف بهوشیاربه مست
بنوازکه ما طواف جانانه کنیم

عید است بیاکه باتومن زنده شوم 
یک سجده زعمق دل فقیرانه کنیم

 

25/5/1391
نرگس " سروری"

 


 

شب قدر

 

الهی برامشب اعتنا کن
زعمق دل مرابنگرصداکن

بگوای بنده آلوده درخویش
نمازحاجتت امشب بناکن

خدایاغرق رحمت خانه توست
مرابا رحمتت بازآشنا کن

اگردرسجده خواب عشق دیدم
مرادرسجده عشقم رها کن

به شهرعارفان دیده بی خواب
ببرمن را شریک قصه ها کن

25/5/1391
نرگس " سروری"