آرشیف

2016-12-3

Shahla Latifi

عقاب مست

هوس کردم بپیچم تن به تن
لب بر دهان عشق
من مست موج اندام و خمار در لابلای عشق

هوس کردم بغلتم در سراپایش
چون باران بر آب دریا
من امواج پر از طوفان و وی رام چون هوای عشق

هوس کردم بریزم برگ های سبز بستان را
به روی فرش مخمور وجودش با سواء عشق

هوس کردم ببندم دانه دانه رشته ی دل را
به بال چابک عقاب مست آسمان عشق

هوس کردم بچینم عطر معني از عشق بازی
با مستي نگاه از پیچ و تاب ارغوان عشق

هوس کردم بریزم قطره های شکوه و درد را
بر گوش شادی آن لحظه های
لاله فام عشق

شهلا لطیفی
از مجموعه عسل وحشی

 

هوس- میل/ آرزو را هم معنی میدهد