آرشیف

2014-12-30

عبدالقاسم فرهمند

عـــزیـــــزان سخت حیرانم امشب

عزیزان سخت حیرانم امشب
به جاه دوست مهمــانم امشب
 
غمین مباش ز دست تو گر غمی دارم
که به امید توای دوست عالــــمی دارم
 
ندارم دوســــت من . من افتــــــــــــخاری
به یاد روی تو افکار درهمی دارم امشب
 
هوا سرد است ومن بیچاره ای دوست
که دارم غم دوســــــت پنهان امـــشب
 
به سریال های هندی و کمپیوتر
نمیشه دل تسلا غم دارم امشب
 
بیا ای جانم پیــــــــــــــمان داریم
همان مسجد جامعه و قرآن امشب
 
 
برای اینکه سر گردان گشـــتم
همه فکرم همان دوستان امشب
 
شــــــــــدم گمــــــــنام نام دوستانم
به یاد دارم خاطرات "الهام"امشب
 
بفکرم  آمد آن دوبیــــــتی های "ساقی"
همان عشق گم شده ( فرید جان ) امشب
 
نظــــــــــــــــر کردم به سریال پنج خواهر
به یاد دارم همه سختی های دوران امشب
 
نمــــــــــــــــــــی ترسم از آهی هیچ نا دان
که یاد دارم از موتر بوته و صقیران امشب
 
دوست ترا دارم و دانم که تویی دشمـــن جانم
از چی با دشمن جانم شده ام دوست ندام امشب .