آرشیف

2017-2-21

Shahla Latifi

عظمت خدا

 

در سایه ها رفته ام
با چشمان تاریک بوسیده ام
بر بال خیال غنوده ام
لیک
شادکامی از زندگی را
که چون چاه آب زلال در مزرعه ای جریان کند، هرگز نچشیده ام
 دلم بهار می خواهد

شهلا لطیفی
02-05-2017

***

 

بهار آمد
و دل من یاد تو کرد
 آیا میدانی بهار یعنی تو؟

شهلا لطیفی
 02-17-2017
***

 

من تمامی عظمت خدا را در بوسه ای می جویم
که همه ناخواستنی های دنیا را
با لذتش ناپدید کند

شهلا لطیفی
 02-15-2017