آرشیف

2017-6-20

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

عشق در دامنه‌ی فیروزکوه،

عشق در دامنه‌ی فیروزکوه، که اخیراً برای نخستین بار به قلم آقای عباسی، به اثر سعی و تلاش آقای زمان‌الدین عباسی آمرمحترم لیسه سلطان رضیه غوری با قطع و صحافت دل‌نشین از چاپ بیرون بدرآمد و به دسترس علاقه‌مندان عشق دو دل‌داده، دو عاشق که جور زمان، اجازت عطا نفرمود تا به هم دیگربرسند و از هم‌نشینی با هم لذت ببرند و خودها را با یغمای دست روزگار یغما ستیزنسپارند. آری عشق یطرفه صیفوربا زمرُد اهل دهکده‌ی بیدان در حومه‌های مینار جام، این مینار دیرپا، دیرزمانه‌ها که اکنون به اقبال بلند وزیر جدید، دارد رخت جادویی را که علی عاشقانه دیزاین فرموده بود، از تنش به تنگنای دره بیرون می‌نماید؛ اخذ موقعیت نموده است.
آری دوبیتی‌های عشق صیفور با زمرد در حال نابودی بود، تلاش و زحمت آقای عباسی را گام خوب، گام موفقیت‌آمیز می‌دانم و از جناب شان امیدوارم پیش از باز نشر طبقات ناصری که مال منهاج السراج جوزجانی اگر مصروفیت‌های کاری اجازت می‌فرماید که نام این نخستین رباعی‌ها غزل‌هایش را، عشق در دامنه‌های فیروزکوه بگذارند، نه دامنه‌ی فیروزکوه، فیروزکوه دیروز را، از دید حضرت فیروزکوه یا فیروزکوه بزرگ، تحقیق و بررسی باید فرمود!!! فیروزکوه را تاریخ نگاران دی و امروز از جام الی کشک بهار دولت‌یار دانسته و می‌دانند.
اجازت فرمایند تا صمیمانه‌ترین، خوب‌ترین، ناز ترین تشکرات و سپاس‌مان را از آقای عباسی بخاطر همه این زحمت‌های که کشیده اند ابراز نماییم و به ایشان طول عمر از بارگاه خداوندگار استدعا گرشویم و ضمناً قابل یاد آوری می‌دانیم تا از والی غور و خانم سوسن یزدانی ابراز قدردانی نماییم از اینکه هزینه مالی را به چاپ دوبیتی‌های سوزناک صیفور به عباسی عطا فرمودند.