آرشیف

2022-12-26

رسول پویان

ظلم امریکا

عـقـد امریکا و طالـب ظـلم را بنیاد کرد

چون امارت را تنور جور واستبداد کرد

 

کشور باستانی ما بـد تر از زنـدان گشت

بس که بـر مـردم پـیـمان قـطر بیداد کرد

 

نام حقوق بشر را چوب دستی ساخته اند

ازهجوم ضربه هایش فرق انسان بادکرد

 

حاصل دیموکراسی جهل طالب بود وبس

آن چــه امریـکا بـه حـق مـردم آزاد کرد

 

خـانـه ها زنـدان زن شـد با قرارداد قطر

بس که امریکا ستم بر مادر و اولاد کرد

 

درب مکتب‏ها بروی دخـتران مسدود شد

آرزوهای جـوانـان را چـونین بـرباد کرد

 

بـیرق افـراطـیت را کـرد در کـشور بلنـد

اعـتـدال و امـنـیـت را خـنجـر پـولاد کرد

 

طالبان راچنگ وداندان وسلاح جنگ داد

انتحاری را شـبان و گـرگ را صیاد کرد

 

مملکت را مرکز جمع تروریستان ساخت

جهـل کـور طالبی را مـرکـز ارشـاد کرد

 

نخـل فـرهـنگ و تمدن را تیر باران نمود

باغ‏ها ویران و قتل سوسـن و شمشاد کرد

 

شوق زیبای هنر را طالب وحشی بکُشت

جنگ با نقـش و نگار مانی و بهـزاد کرد

 

مهربانی و صداقت را به میدان سر برید

زنـدگانی را بـه کام ظـالـم و شــیـاد کرد

 

26/12/2022

رسول پویان