آرشیف

2015-3-20

Shahla Latifi

طلوع تازه

ای سال نو
با آمدنت نور بیاور
اینجا چراغ را خشک زده است
قندیلی از ناهید
بوی بهشت را هدیه بیاور
اینجا سرور را قحط زده است
و آزادی را به خوشه ها سوغاتی بیاور 
حُریت را ننگ زده است

ای سال نو 
ای طلوع تازه
ترا با مزایای نهفته ات درود
سرانجام بیا
بر ما بدرخش شادمانه

شهلا لطیفی 
بیستم مارس ۲۰۱۵ م