آرشیف

2017-8-24

احمد سعیدی

ضرورت دیپلوماسی تهاجمی علیه پاکستان

مهم ترین و با ارزش ترین حرف که در مورد استراتیژی امریکا در مورد افغانستان وجود دارد و خیلی با ارزش است  معرفی پاکستان منحیث یک کشور تروریست پرور و دهشت افگن است از موقف گیری تازه امریکا که پاکستان حامی ترویزم است باید همه دفاع و پشتیبانی میشد بعد از اعلان استراتیژی آقای اشرف غنی رئیس جمهور و آقای داکتر عبدالله ذوقک زده از این استراتیژی بدون تحلیل از عواقب آن که پاکستان چه میکند استقبال کردند اما زمانیکه پاکستان علیه این استراتیژی موقف گیری منفی نمود گلبدین حکمتیار نیز مطابق میل آن کشور این استراتیژی را غیر موثر و یک استراتیژی دفاعی خواند جناب آقای حامد کرزی نیز روی مصالحه و مذاکره تاکید دارد نه سر کوب دشمنان حالا باید متوجه عواقب و شیطنت های دوباره پاکستان در برابر این استراتیژی باشیم از روز گذشته بدینسو پاکستان یک دیپلوماسی تهاجمی را بخاطر خنثی کردن دیدگاه امریکا در مورد تروریست پروری های پاکستان آغاز کرده است .
نوت : نخست وزیر پاکستان شاهد خاقان عباسی روز گذشته به سعودی رفته تا در این مورد همکاری شاه سعودی را به نفع پاکستان جلب کند خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان به امریکا است میخواهد یکبار دیگر اعتماد امریکا را جلب نماید خانم تهمنیه جنجوا معاون وزیر خارجه پاکستان به چین رفته تا موقف چین را به نفع پا کستان جلب نماید. به نقل از رسانه ها شب گذشته هئیت بلند پایه نظامی و استخباراتی پاکستان به مسکو رفته اند تا دیدگاه روسیه را علیه استراتیژی امریکا در جنوب آسیا جلب نمایند چین بر علاوه اینکه از موقف پاکستان حمایت خود را اعلان نموده  تلاش دارد تا دفتر طالبان را از قطر به چین انتقال دهد بعد از تماس به کشور های مختلف پاکستان روز جمعه همین هفته موقف رسمی خود را از طریق پارلمان آن کشور اعلان مینماید به باور من تلاش های را که پاکستان به همکاری چین آغاز کرده بزودی یک ائتلاف بزرگ که در آن چین پاکستان روسیه و یک تعداد از کشور های آسیای میانه عضویت خواهند داشت علیه استراتیژی امریکا در منطقه ایجاد میشود این ائتلاف بر علاوه کمک به مخالفین دولت افغانستان میخواهند مجموع ارزش ها و معیار ها این استراتیژی را سپوتاژ نمایند باور دارم خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان به امریکایی ها میگوید ما را فرصت دهید طالبان را به میز مذاکره حاضر مینماییم بسیار خوب میبود که حکومت افغانستان موقف گیری که امریکا در استراتیژی خود علیه پاکستان اتخاذ نموده با یک دیپلوماسی فعال و آگاهانه بخاطر پشتیبانی از این طرح دیدگاه کشور های منطقه و فرا منطقه را جلب مینمود زمامداران ما در چنین شرایطی باید بدانند موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی بررسی رابطهٔ میان دولت، قدرت سیاسی و قدرت دولتی از یکسو و جامعه و قدرت اجتماعی یا نیروهای اجتماعی از سوی دیگر است و همچنین موضوع جامعه‌شناسی سیاسی شامل توضیح جایگاه دولت در درون شبکهٔ پیچیدهٔ علایق و منافع اجتماعی و اقتصادی و روابط حاصل از آن است. اگر مسئولین بلند پایه حکومت وحدت ملی  به خصوص رئیس جمهور آقای غنی و رئیس اجرائیه آقای داکتر عبدالله  در این ادعای خود صداقت دارند که پاکستان حامی تروریزم و عامل اصلی خارجی در جنگ و بی ثباتی افغانستان است، و اگر دولت و دولت مداران و شماری از اهل سیاست و جامعۀ سیاسی کشور ما به تروریست پروری پاکستان باور دارند، هیچ زمان فرصتِ بهتر از امروز  در جهت اتخاذ دیپلوماسی تهاجمی علیه پاکستان و برای کشاندن پاکستان به پاسخگویی بخاطر تروریست پروری و ویرانی افغانستان فرصت بهتری بدست نخواهد آمد. هر چند که دولت افغانستان 17 سال این فرصت را از دست داد حالا که دوست دیرینه پاکستان امریکا آن کشور را حامی تروریزم گفته است، با سیاست ابهام و سکوت در برابر اسلام آباد، که مقامات افغانی اتخاذ کرده اند جفای بزرگیست به حق مردم افغانستان خواهش میکنم آرزو دارم رهبری دولت افغانستان و مقامات حکومت وحدت ملی هرچه عاجلتر باید یک دیپلوماسی تهاجمی را در برابر پاکستان که با شکایت امریکا که بخاطر تروریست پروری پاکستان آغاز گردیده نه تنها در منطقه بلکه  در سازمان ملل متحد بخصوص در شورای امنیت و موضع گیری قاطعانه ای را آغاز نماید و سیاست تهاجمی علیه پاکستان را با جدیت و بلا وقفه دنبال کند. این دیپلوماسی باید با تمام توان و ظرفیت های موجود برای کشاندن پاکستان به پاسخگویی در جامعۀ بین المللی بخاطر اعمال جنایت کارانه ای آن تا پیروزی مطلق  ادامه یابد.