آرشیف

2017-8-1

afrotan

صدراعظم پاکستان بیش از یک منشی بلکه توان ندارد !

حکایت ازاینجا آغازیافت !
             دوسه روز پیش بود که خبرعزل محمد نوازشریف صدراعظم " کشور دوست وبرادر ودلبند ما " * پاکستان را شنیدیم .

http://www.dailymotion.com/video/x5vcfvy

 دراین میان آنچه که مغائر با عرف چندسال قبل به نظر آمد برکناریی وی باثر فیصله محکمه عالی پاکستان بوده که علت استفاده این ابزار از سویی نگهبانان قدرت نیز کاملأ مشهود بوده است . یکی ازعلل مهم و کاملأ مشهود توصل به این  روش حصول مبالغ میلیارد ها دالربوده که ارتش پاکستان  طی چندین سال از سوی  ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی  بنام مبارزه علیه تروریزم بدست می آورند .غالبأ ارتش پاکستان هرچند میدانیستند که سردادن شعاراسلام و دموکراسی اززمان  تأسیس کشوری بنام پاکستان مضحکه ای بیش نیست با آنهم  ازبیم اینکه دراین بازار مکاره بنام نقض حقوق بشروعدول از  دموکراسی  شیردهن های دالر بسته شود تصمیم بر این شد تا طوری وانمود شود که ارتش این کشور درامر تغییر حکومت هیچگونه دخالتی ندارد
اما  از آنجائیکه قوای قضایه پاکستان به عنوان یک رکن  مستقل دولت به پرونده های حقوقی و جنائی شهروندان با هر سطح که باشند رسیدگی می نمایند لهذا پرونده موسوم به PANAMA PEPERS  که بیشتر به عنوان یک پرونده حقوقی محسوب میشود و با محمد نوازشریف صدراعظم پاکستان تعلق دارد  دریک محکمه  با صلاحیت قضائی مورد بررسی قرار گرفت و به اثر حکم محکمه ء متذکره محمد نوازشریف صدراعظم پاکستان برای پیش بردن وظیفه نخست وزیری فاقد صلاحیت اعلام گردید

http://www.dailymotion.com/video/x5vcjqx

و تا انتخاب نخست وزیر پاکستان آقای صادق رئیس پارلمان آنکشور بحیث نخست وزیر یا صدراعظم موقت ایفای وظیفه نمایند .

ادامه مطلب در اینجا