آرشیف

2017-3-31

Shahla Latifi

صدای بیچارگان

 

برخیز ای مظلوم
ای ستمدیده زن
چون فصل امید در راه است
سبزه ی بستان رنگ عوض کرده است
پرندگان، آهنگ سرد زمستان را نجواکنان به زمزمه نشسته اند
و بر بال های راسخ شان عزم سفر را نگاشته اند

برخیز ای مظلوم
ای ستمدیده زن
گرچه مهر از اینجا رخت بسته است
معامله با شیطان در بازار قدام، قد کشیده است
و طنین صدای بیچارگان در گلوی شبی ماندگار پنهان شده است

برخیز ای مظلوم
ای ستمدیده زن
گرچه مهتاب بین ابرها خوابیده است
و خورشیدی حق
گل صورتش را
بر شانه ی تاریکی  آویخته است

برخیز ای مظلوم
ای ستمدیده زن
برخیز با امیدی که در مزرعه تازه ی فردا
گندم های هفت سین ثبات و دوستی
دانه دانه جوانه بزنند
برای من و تو

شهلا لطیفی
03-05-2017