آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

صحبت نثار احمد حبیبی غوری در افتتاحیه نمایندگی زون غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بــــنام خـــــداونــــد گردان ســــپــــــهر                 فـــروزنــــــده ماه و ناهـــــید و مهر
بـــه ارض مقـدس به بیت الـــحـــرام                  به مــــهد محمد (ص) علیه السلام
بــه غــــــــوربـــــند و حصـــار بــــلنــد                 که از چـــــرخ گردان نه بیند گزنــد

بسم الله الرحمن الرحیم
 
روحانیون  معظم
دانشمندان گرامی
مهمانان فرزانه و  مهربان
و فرزندان پرغرور نیاکان غور در سراسر کشور!
درود خداوند بر شما
 
پرودگار توانا را سپاس می گویم که بار  دیگر ما را به زیارت حضور شما موفق نمود و دیدار شما نیز حاصل آمد. بدون شک همه ما فرزندان نیاکان خویش هستیم و مردم فقیر نگه داشته شده غور و همه غوری تبارها نیز فرزندان جهانداران پرغرور غوری ها تبار هستند.
شادبختانه بگویم همه مردم دنیا از فرزانگی ، علم پروری ، شعر دوستی ، شاعری هنرآموزی و ترویج دانش جهانداران غوری چیزهای اندکی میدانند و میراث گرانسنگ آنانرا میراث عالم بشریت و بخشی از تمدن اسلام می شناسند.
فرهنگدوستی و دانش پروری از خصایص متبارز جهانداران غوری بوده است ، بهمین دلیل در دربار آنها ، فلاسفه – علمای دین ، مورخان ،  شعرا ،  متکلمین ،  اهل حکمت ، جهانداران و ائین خدمت رواج مهمی داشته است . ما می بینیم که دانشمندان معروفی چون :
امام فخر رازی مفسر ، عروضی سمرقندی متکلم ، قاضی منهاج السراج جوزجانی مورخ ، ابوالقاسم رفیعی ، ابوبکر جوهری علی باخرزی ، محمد میهنی ، ملک الکلام فراحی  ، محمد عوفی  ، احمد کافی ،  حلیم ضیاالدین ، رافع هروی ، امیر حسین غوری ، مولانا سراج جوزجانی ، امام صدرالدین علی ، جبلی غرجستانی ، خواجه معین الدین چشتی، عجیبی جوزجانی ، اظهر هروی ، میثم نیشاپوری ، ربیعی فوشنجی  ، ظهیرالدین  ، ملک الکام بهاءالدین ، ابوالفرج ، خواجه صفی الدین محمود ، عمر سراج تولکی ، خواجه جمال الدین تولکی  ، بهاءالدین اوشی ، امام خارنچی که هر یک شاعر ، مولف ، مفسر  و مترجمان بزرگی بوده اند ، در دربار جهانداران غوری زیسته اند و کارهای مهمی را سامان داده اند.
دانشمندان به تحقیق و پژوهش در تاریخ غوریها و بازشناسی فرهنگ گرانمایه ی سلسله ی شاهنشهان غوری پرداخته اند و ما نیز به پاسداری از میراث و هویت فرهنگی – دینی آنان می پردازیم . نیاکان تاریخی ما با سربلندی و افتخار حکومت کردند و از خویشتن نماد ونشانی باقی مانده اند.
اینک بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بیاری خداوند و به همت شما فرزندان نامداران غوری ، دامن همت گرفته است و برای پاسداری میراث ارجمند فرهنگی آنان یاری و همراهی شما را نیازمند است . بگذار غوریها وهمه تبار غوری بتوانند با اتحاد و همدلی و وحدت ویکپارچگی ، سالهای گذشته را که در انزوأ مانده بودند ، تلافی کنند و خود را در وطن همطراز دیگران بسازند.
بیش از آنکه این همه آرزوها را عمل کنیم ، باید به آرزوهای همدیگر احترام داشته باشیم ، یکدیگر را در یکدیگر جستجو کنیم و افتخارات سرزمین خویش را به همه مردم کشور و وسیعتر از آن معرفی بداریم.