آرشیف

2018-1-4

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

شکار حیات وحش در افغانستان

چنانچه برهمگان آشکارا وهویداست که شکارحیوانات (حیات وحش) دراکثرکشورهای جهان بطور کلی ممنوع میباشد ودرصورت تخطی, عاملین آن مطابق به قوانین حفظ حیات وحش درهرکشور مجازات میگردند.
علاوه براین که شکارحیوانات دردیگرکشورها جدا ممنوع میباشد, درضمن طرح ها و پلانهای عملی وسیع درباره رشد وپرورش حیات وحش نیزوجود دارد,  که سالانه بودجه هنگفت برای رشد وپرورش , مراقبت های صحی ونگهداری حیوانات وحشی صورت میگیرد,اما درافغانستان عزیزکه اکثرحیوانات وپرنده گان زیبا وبار ارزش جهان را باخود داشت وهم اکنون یک تعداد وجود دارد متاسفانه که نه تنها ازشکار آنها طوری که لازم است جلوگیری صورت نگرفته ونه هم کوچکترین برخورد درمقابل عاملین ویا بهتر بگویم ویران گران حیات وحش وطبعیت صورت میگیرد که واقعا جای تاسف است.
خوب در سالهای قبل درافغانستان خودسری وبی نظمی که وجود داشت کسی به فکر حیات وحش هم نبود اما طی چند سال که امید واری های نسبت به حفظ حیات وحش, کاهش مداخله افراد درین قسمت وجود داشت ولی متاسفانه همه بروی کاغذ ماند تا عملی گردد که واقعا رنج آوری است البته این تنها وظیفه دولت نیست, هرکس به نوبه خود درین قسمت مسئولیت دارد تا به حفظ سرمایه های ملی وزیبایی های طبعیت کوشا باشد, اما درقدم اول وظیفه دولت است تا درین راستا گامهای جدی وعملی بردارد که متاسفانه درین قسمت تاهنوز زیاد بی تفاوتی وبی عدالتی صورت گرفته وامید است که دولتمردان ومسئولین درین مورد بیشترتوجه نمایند درغیرآن ممکن بزودی شاهد انقراض نسل های بسیاری از حیوانات گرنبها وکمیاب خواهیم بود که واقعا جبران آن بسیار مشکل است.

بااحترام
ناصر سرشار غوری