آرشیف

2015-10-31

عصمت الله راغب

شهرستان “در قد” بدست طالبان سقوط کرد!

شهرستان درقد یکی از شهرستانهای شانزده گانه آستان تخار است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی دو کشور مهم افغانستان و تاجکستان را باهم وصل می کند. این شهرستان در افواه خاص و عام بنابه احاطه شدن در آبهای آمو و دریای پنج، به یگانه جزیره افغانستان معروف و مشهور است واز لحاظ ترکیب قومی ساکنین آنرا در کنار بلوچ و گجر بیشتر سه قوم بزرگ ، تاجک، ازبک و پشتون تشکیل می دهد. این شهرستان از مدتها وقت به این سو از لحاظ امنیتی وضعیت چندان خوب را به همراه نداشته است وسرانجام دیروز بدست طالبان مسلح محلی که مشهور به قندهاری های مسکون در همان شهرستان می باشند سقوط کرد.
اما آنچه که در سقوط شهرستان درقد جای تأمل است اینست که؛ گفته می شود تحت تهدید قرار گرفتن قسمت های مرزی شمال شرق افغانستان و جنوب تاجکستان فشارهای زیادی توأم با خشم را از سوی مقامات کشورهای تاجکستان و روسیه درپیوند به ضعف مدیریتی رهبران حکومت وحدت ملی وعدم کنترول دقیق و اتخاذ تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک را به همراه خواهد داشت که در آن شخص رییس جمهور الزاما پاسخگو خواهد بود.
گفته می شود در بیست و پنج روز پیش زمانی که قندوز بدست طالبان سقوط کرد، سفیران روسیه و تاجکستان در ارگ سخنانی اخطاریه آمیزی سختی را نثار آقای رییس جمهور کردند و حتی برخلاف نورم دیپلوماتیک خواهان تغییرات جدی در سکتورهای امنیتی در ولایات شمال شرق بخصوص قندوز شدند. این درحالیست که شهرستان درقد نسبت به آستان قندوز نزدیک ترین فاصله مرزی با کشور تاجکستان را تشکیل میدهد. پس گفته می شود در این برهه از زمان سقوط درقد از یک سو خطری جدی وسرآغازی برای افتیدن سایر شهرستانهای ماورای کوکچه یکی پی دیگر بدست طالبان خواهد بود و از سوی هم پیشروی های تروریستان منطقوی از طریق مرزهای شمالی افغانستان، نگرانی تاجکستان و روسیه را دوبرابر شدت بخشیده است؛ که لاریب روسیه و تاجکستان برای رفع این نگرانی از مرزهای جنوبی کشور تاجکستان، اقدامات لازیم را روی دست خواهند گرفت.
نگران شدن روسیه بعنوان یکی از ابر قدرت های جهان دربرابر رقیب جهانی اش امریکا، از بابت تحت تهدید قرار گرفتن مرزهای تاجکستان وهمینطور تمام کشورهای آسیاه میانه، ممکن بحث حضور نیروهای روسیه را در افغانستان منبعد بیشتر از پیش جدی تر بسازد. این در حالیست که شدت حملات روز افزون طالبان پس از سقوط قندوز در ولایات شمال شرقی که مرز مشترک با کشورهای تاجکستان و ازبکستان دارد پای سفیر روسیه را در کمیسیون امنیتی شورای ملی افغانستان کشاند تا از حضور نیروهای خویش در افغانستان به منظور مبارزه در برابر آنانیکه امنیت افغانستان بخصوص ولایات شمالی افغانستان را که یک خطر جدی بر ضد منافع آنها نیز گفته می شود،از آن سخن بزند. اما اینکه اعضای شورای ملی در برابر این خواست روسیه چی تصمیمی را اتخاذ کرده یا خواهند کرد، قطعاً از امروز به بعد تصمیم هر دو کشور (روسیه و افغانستان) در این مرحله، بسیار احساس خواهد بود.
حرف دیگر اینکه دل گرم شدن روسیه در افغانستان به بهانه مبارزه علیه تروریست منطقوی، امریکایی ها را نیز نگران ساخته است و مردم نیز از فریب کاری های امریکا در طول این مدت خسته شده اند و تا امروز آنچه به عنوان تاریخ بر ما تجربه شده است نشان می دهد اینست که؛ وقتی صداقت امریکا و روسیه دو کشوریکه بیشتر از هرچیز دیگر به مستعمره سازی دهن باز کردند و می کنند را با هم به مقایسه می گیریم؛ چگونگی رفتار و خط مشی آنها هرگز در دو پله یک ترازو باهم جور نمی آید، گذشته ازینکه ما مسلمانان به این هردو کشور به عنوان دشمن دین نگاه می کنیم، ولی تاریخ نشان داده است که صداقت روسیه در عمران و بادسازی افغانستان نسبت به امریکا گراف بسا بلی داشته است بخوبی می دانیم که روسیه در هر کشور که رفته است آنرا اگر آباد هم نکرده ولی ویران ناکرده از آن بیرون شده. اما امریکا در تمام طرح پالیسی های که برای کشور های دیگر ریخته است تنها آغاز خوب داشته تا انجام خوب! و با شور و هلهله فریبنده داخل شده ولی خراب کرده از آن برآمده که مصداق این مثال در تمام کشورهای اسلامی مثل عراق، سوریه، افغانستان و… بسیار به درستی مشهود ومحسوس است. اما اینکه در شرایط کنونی کشور افغانستان چگونه می تواند با در نظرداشت تجارب گذشته از این دو ابر قدرت منفعت مطلوب کمایی کند بر می گردد به رهبران حکومت وحدت ملی، سیاست های خارجی این کشور و شورای ملی افغانستان….

عصمت الله راغب 
7/8/94