آرشیف

2016-2-24

راشد انصاری

شـــــرمـنــــدگـــی !

بعدِ عرضِ سلام ، شرمنده
مردمِ با مرام ، شرمنده

از همین ابتدا نزن چانه
آخرش یک کلام ، شرمنده !

گر حضوراً نشد ، نشد ! الان
می دهم این پیام : « شرمنده »

رأی دادید و من وکیل شدم
لطفتان مستدام ، شرمنده

پله ها را دو تا دوتا رفتم
نرسیدم به بام ، شرمنده

قول دادم ، ولی نشد هرگز
کارهایم تمام ! شرمنده

چون نشد قول هایمان عملی
دوستان گرام ، شرمنده

یا نشد اسب همت عالی
زیر پامان لگام ، شرمنده

من به پاس سکوت در مجلس
داشتم احترام ! شرمنده

( عطسه ای کرده ام اگر گاهی
اَلامان از زکام ، شرمنده ! )

بابت رأی تان به این جانب
خجلم والسلام ! شرمنده
***

انتخابم کنید اگر این بار
تا بیابم دوام ، شرمنده !

دور بعدی که می روم مجلس
دولت آید به کام ، شرمنده

می ستانم به سرعت از وُزرا
چند تا حکم تام ! شرمنده

می زنم چون مهاجم ایران
گل به تیم « گوام » ! شرمنده

هر چه شد افتتاح نیمه تمام
می کنم اختتام ، شرمنده

می کنم زخم های کوچک را
زود زود التیام ، شرمنده

می شوم بعدِ مدتی فربه
با حلال و حرام ، شرمنده !

قصه هایم تراژدی شد ، یا
دیم دارام دام دارام ، شرمنده !

سروده:راشد انصاری ( خالو راشد )-ایران