آرشیف

2015-2-8

محمد اسحاق ثنا

شـعـر عــاشـقــانــــــه

بیا و زمزمه کن شعر عاشقانه بخوان 
بیا به خواهش دل درد دل شبانه بخوان 

بیا به کوچه باغ غزل بانوای سبز سرود 
بیا و لب بگشا شعر جاودانه بخوان 

بگیر به دست خودت چنگ تار یا که رباب 
به شور آور و مستی کن ترانه بخوان 

به چوچه مرغ که در لانه مانده بی پروبال 
نوید بال گشودن ز آب و دانه بخوان 

به گوش چرخ اگر بشنود صدای ترا 
شکایت از ستم مردم زمانه بخوان 

ثنا به رغم دل عاشقان ملک کهن 
سرود ناب به الفاظ شاعرانه بخوان 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۸.۲.۲۰۱۵