آرشیف

2016-1-4

Shahla Latifi

شعرهای کوتاه

 

 

سال نو را 
از دریچه ی رو به شفق می نگرم

مبارک باد سال نو 2016م
~~~~~~~~~

در سیاهی زندان
فروغ رحمت را
از قلب می جوییم
~~~~~~~~~

درختی که ریشه اش
از معصومیت آغشته به خون
چشیده است
نور را
از بلندای جهان می طلبد
~~~~~~~~

وقتی اشعه یاد تو بر قلب می درخشد
پروانه ها مست می شوند
~~~~~~~~~

محبت که سرد شد 
جرقه ها آب می شوند

شهلا لطیفی
دسامبر ۲۰۱۵م