آرشیف

2019-1-4

Shahla Latifi

شعرهای کوتاه

 

شانه های لخت من
در تاریکی شب ها
گرمی چشمان تو بود

تو رفتی
و اکنون ستاره ها
با تبسم گل‌های شفق یکجا
به آغوش می‌کشند مرا
~~~~~~~~~~~~

دوری از تو قلبم را به درد می‌آورد
و گاه گاهی
همچون سرنوشت شوم کودکی در خاطرم دلهره می‌آفریند
ولی می‌دانم 
بدون تو
یک روز روشن 
یک روز آزاد
عشقی در قلب من خواهد دمید
عشقی از جنس افسانه های شاد
​~~~~~~~~~~~~

 

عاشقان
در ساحل چشمان من به وجد می‌آیند
در حالیکه تو 
در ساحل دیگری
غرق می‌شوی

شهلا لطیفی
دوم جنوری ۲۰۱۹میلادی