آرشیف

2018-7-14

Shahla Latifi

شعرهای کوتاه

تازه تابستان شده است
و من
از نافه ای مشک
از عطری آلو
از رنگ زیتون 
از آتشی ابر
از غرشی طوفان
از خموشی شب
از هلهله ای روز
از اسرار جهان
در پستوی ذهنم میوه‌های دارم نهان
      ~~~~~~~~~~~~

من ، زن 
با عشق مادری کشف کردم
که پرندگان لطیف از پهنه نیلی آسمان می آموزند
و غنچه های شاخه های جوان
لحظه ای می خندند
و گاهی می گریند

~~~~~~~~~~~~
     

سخت و زمخت
دستان آهنینی 
خشم سرخی
اطمئنان خاطرم را خواهد شکست
اما
من
با ظرافت زنانه
با قلب کودکانه
سرم را بالا خواهم گرفت

 

~~~~~~~~~~~~
 

 

من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد
ولی
سرشارتر از دیروز

هدیه‌های فراوانی را خواهم پذیرفت 
با چشمان سیاهم
بر مداری زیبایی ها خواهم چرخید
از تپه ای خموش
از گردابی
با چشمان باز خواهم گذشت
تا سرانجام
در شگفتي کوهستان سرسبز
سایه ام فرو بیفتد

شهلا لطیفی
ششم جولای ۲۰۱۸م

https://www.facebook.com/ShahlaTV/
https://www.instagram.com/shahla_latifi_1/