آرشیف

2015-5-14

jameghor

ششمین کتاب راشد انصاری شاعر و طنز پرداز ایرانی با عنوان “لبخند موزون” منتشر و وارد بازار کتاب شد

منتشر شد

ششمین کتاب راشدانصاری شاعر و طنزپرداز ایرانی با عنوان "لبخند موزون " منتشر و وارد بازار کتاب شد. این کتاب که در تیراژ 3هزار نسخه توسط نشر ستیغ و همسایه منتشر شده است شامل اشعار طنز در قالب های غزل ، قصیده ، دوبیتی و رباعی می باشد. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شخصی راشدانصاری مراجعه کنندwww.khaloorashed.com
 

به اتفاق شعری از این مجموعه را مرور می کنیم:
 

پایتخت اقتصاد

سروده: راشدانصاری(خالوراشد)

جای جای خاک هرمزگان همه سیم و زر است
بندر ِ ما پایتختِ اقتصاد ِ کشور است !

(سهم من البته از زر جز ضرر چیزی نبود
ثروت شاعر فقط خودکار و ذوق و دفتر است!)

هر کسی اما به قدر اشتهایش می خورَد
پس نگو وضع بنادر کاملا خر تو خر است!

گمرکاتش چون نگینی می درخشند از قدیم
سود ِ دریا تازگی در حد لیگ برتر است!

گیلک و کٌرد و بلوچ و لاری و ترک و عرب
آب بندر نان و خاک ِ آن مهاجر پرور است

اجنبی هم تازه بر این سمت و سو دارد نظر
خاصه هنگامی که این دریای زیبا خواهر است(۱)

پول و مول و جاه و ماه و حال و مال و تخت و بخت
از ازل مال ِ کسی بوده که از ما بهتر است

با وجود این همه پول و درآمد ، ای عجب
فقر و بی کاری نصیب ساکنان ِ بندر است

در میان ِ خشکسالی های پی در پی هنوز ،
بوستان ِ طنز ِ “خالو” میوه هایش نوبر است

پی نوشت:
۱-در هرمزگان هنگامی که دریا آرام می شود ،می گویند دریا خواهر است

درضمن شهربندرعباس مرکز استان هرمزگان است