X

آرشیف

شرکت فعال مدیران ارشد ادارات دولتی ونهاد های جامعه مدنی در کنفرانس همبستگی و انسجام

کنفرانس انسجام و همبستگی نهادهای جامعه مدنی ،سکتورخصوصی ، دولت وجامعه بین المللی که ازطرف مؤسسه خدمات اجتماعی زنان (واسا)درهرات دایر گردیده بود،فعالین دولتی و نهاد های جامعه مدنی ولایت غورو نماینده بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب سهم فعال گرفته بودند،دراین کنفرانس شخصیت های آتی شرکت نموده بودند:
1- محترم حاجی نورمحمد یعقوبی رئیس سکتوری ولایت غور
2- محترم حاجی عبدالحکیم رئیس معارف غور
3- محترم انجینیرتاج محمد زلال رئیس عمومی انکشاف دهات
4- محترمه فاطمه نعیمی رئیسه مؤسسه NMAWO
5- محترم فریدون عابد رئیس مؤسسه DAIL
6- محترم محمد حسن حکیمی رئیس مؤسسه ارگان ملی و اجتماعی جوانان غورAYNSO
7- محترم عبدالقادر پارسا مدیر اداری مؤسسه OMDE
8- محترم نظر محمد رحیمی معاون همآهنگی و باز سازی غورCFMRO
9- محترم محمد یاسین معاون اقتصاد غور
10- محترم حبیب الله
11- محترم پرویز یعقوبی معاون DAIL
12- محترم محمد سخی صبور یار مدیر اداری ADSCO
این کنفرانس نقطه ی عطف بود برای یکجا سازی نهاد های مختلف دولتی ،جامعه مدنی،سکتور خصوصی وجامعه بین المللی که به شرکت فعال مدیران ارشد غور، فراه ، بادغیس و نیمروز در هوتل استقلال هرات دایر گردیده بود. علاوه ازآن کنفرانس توانیست بعضی رنجش ها و مقابله های نهاد های مختلف که در اصل برای تکامل و توسعه یک ولایت و یا حوزه است بر طرف سازد.
در یک صحبت که از طریق نماینده بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با آقای حکیمی نماینده جامعه مدنی و رئیس «مؤسسه ارگان ملی و اجتماعی جوانان غور» صورت گرفت آقای حکیمی نظرات نیک و سازنده ی در قسمت آبادانی غور در عرصه های عمرانی، اقتصادی ، فرهنگی و رشد جامعه مدنی داشته و تأکید میکرد که :
در ولایت باستانی غور عادت براین شده که اگر روی یک معضل انتقاد صورت گیرد ، انتقاد را مستقیمأ به تضاد قومی و منطقه یی شریک می سازند ، وی امیدوار بود که تمام دست اندرکاران غوری و غوری تباران در هر جایی هستند فقط از نام غور آدرس بگیرند و سلیقه قومی و محلی را کنار بگذارند ، تا خلائیکه دشمن ماهرانه در بین مردم این ولاایجاد نموده اند با وحدت و انسجام قوی تر آنرا پرو برای آبادانی ولایت غورتلاش همه جانبه نمایند.
در مجموع شخصیت های غور آرزومند آن بودند که دامنه ی کنفرانس هابه محدوده ی مراکز شهر های پیشرفته محصور نمانده بلکه به اطراف خصوصأ ولایات عقب نگهداشته شده نیز گسترش داده شود.
محترم حاجی نورمحمد یعقوبی رئیس سکتوری ولایت غور ضمن ارزیابی از کار کنفرانس گفت : این کنفرانس هما ن طوریکه از نامش پیداست سرآغازیست برای همبستگی وپیوند باهمی سه سکتور بزرگ درافغانستان ( دولت ، سکتور خصوصی و جامعه مدنی) 
که به بر وفق قانون اساسی کشور می توان این کشور را با مشارکت این سه سکتور آباد کرد در غیر آن تکیه کردن بر مسند بیگانگان تقرب به سقوط همه انکشافات کشور است و بس.
در مجموع غوری های با افتخار در یک فضایی صمیمانه ودوستانه کار کنفرانس را دنبال نموده و با کسانیکه مورد نظر شان بود دیدو بازدید نموده و برای سهم گیری در اموراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وباز سازس غورتأکید مزیدو همه جانبه ی داشتند.

شرکت فعال مدیران ارشد ادارات دولتی ونهاد های جامعه مدنی در کنفرانس همبستگی و انسجام

خلاصه می توان اذعان داشت که غوری های ما همیشه به فرهنگ و ادب شان مشهور بوده و باور کامل وجود دارد که با اندیشه توحیدی شان هم در افق های افغانستان سر بلند و موفق خواهند بود به امید کامیابی های غمری های غیرت مند.

شرکت فعال مدیران ارشد ادارات دولتی ونهاد های جامعه مدنی در کنفرانس همبستگی و انسجام

ناگفته نماند عکس و ویدیوهای که انجام شده در صورت مساعدت وقت به سایت داده خواهد شد.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.