آرشیف

2016-2-15

afrotan

شرکت سهامــــــی و شـعــار وزارت !

میگویند شخصی که دریک مهمانی از دوران طفولیت اش سخن میگفت : درجائی یاد آوری  کرد و گفت که وقتی بچه بودم همه فامیل می‌گفتند «تو، به ما رفتی» ولی حالا هیچ یکی از اعضای خانواده   حاضر نیستند مسئولیت حرفی را  که زده بودند به عهده بگیرند!
 

ادامه مطلب در اینجا