X

آرشیف

سیلاب ها چهره خشن طبیعت.

 

این کره خاکی ومیدان نمایش بازی های طبیعت که روی آن زندگی می کنیم پر از اتفاقات عجیب و شگفت انگیز است که با دیدن آن ها به قدرت  خالق این طبیعت پر ماجرا  پی خواهیم برد. طبیعت همانطور که مظاهر زیبا وشگفت انگیز دارد گاهی خیلی  هم خشن ،هولناک ومصیبت زامیشود  چنانچه  بجای نسیم روح بخش بهاری ونغمه دلنشین مرغان خوش الحان وطراوت سبزه ها ،بوی ریک ها وسنگ های زمین خشک وتفتیده توام با غرش غول آسا وخوفناک سیل وطوفان مجال تنفس را از انسانها وحیوانات میگیرد وگوش هارا آزارمیدهد  فقط غم ورنج را به انسانها هدیه دمیدهد و قتی  میبینی  طفل را از آغوش مادرش گرفته  وزوج هارا از کنار هم جدا ساخته و همه هستی انسانها را با خود می برد خیلی خوفناک وعبرت انگیز میشود  .این حوادث روح انسانهارا جریحه دار میکند ودر عین حال حس همدردی وهمنوعی ودلسوزی را درنهاد انسانها ی  کنار ما بیدار میسازد که معنی انسانیت را تفسیر میکند.

چرا سیلاب؟ سیلابها هم در افغانستان  مانند مرض ومرمی وانتحار وانفجار بهانه ای برای گرفتن جان انسانها ست  با اضافه اینکه هستی ودارائی انسانهارا نیز با خود می برد یعنی مصیبت را ضریب دو وده میسازد .ما درست نمیدانیم سیلاب نماد خشم است ویا نشان آزمون وابتلاء چون انسانها در هر حال رفتنی هستند وشاید سیل وتوفان وباران هم یک بهانه باشد درست مانند آتش توب وتانک ورگبار ومسلسل ویا هم حملات انتحاری وانفجاری. به نظر ما ظاهرا ابر ها دلیل سیلابهاست ولی محرک ابر وباد وباران را خالق این طبیعت بی أراده میدانند که گاهی  حال وروز انسانهارا بد میکند. دلیل سیل های ناگهانی وغیر منتظره چیست؟  هرچند تحقیق وبر رسی این قضیه کار متخصصین آب وهواست ولی تجربه ونگاه ظاهری ما درک وبر داشت این چنینی دارد.

برخی سیل‌ها که ما نند سیل های چند این شب وروز أفغانستان وحتی ایران  اتفاق افتاد کاملا غیر قابل پیش‌بینی بوده که به‌سرعت و بدون هشدار قبلی رخ داد. سیل‌های برق‌آسا که اغلب بر اثر باران‌های موسمی یا رگبارهای شدید اتفاق می‌افتند، بسیار خطرناک هستند و می‌توانند یک منطقه سرسبز یا خشکزار برهوت را با حجم گسترده‌ای از سیلاب بپوشاند  وهر آنچه را در مسیرش برابر شود با خود نابود می‌کند.  تجربه این است وقتی  زمین خشک است و به‌ناگاه بارانی شدید در مدت زمانی کوتاه، آنقدر شدید وزیاد بر خاک می‌بارد که توانایی جذب آن را نداشته و روی زمین جاری می‌شود. اینگونه است که سیل به راه می‌افتد و هرچه در مسیرش باشد، با خود می‌برد درست مانند سیل های ویران گر وبرق آسای هفته های اخیر در ولایات غور، فاریاب، بادغیس وبغلان که در کشور فقیر مانند أفغانستان کمتر از سونامی نیست.. .

طی چند هفته اخیر  تا کنون) بارش‌های مداوم در برخی  ولایات أفغانستان  منجر به وقوع سیل‌های مخرب شد که نه تنها خسارات  مالی فراوان  به بار آورد بلکه جان صد ها مرد وزن وطفل معصوم را گرفته است. وقتی سیلاب میگویم تنها آب تیره  که کوهان شتر موج میزند بر صفحه ذهن ما خطور میکند اما اینبار تنها آب نبود در قریه های ولسوالی مرغاب ولایت غور ومناطق اطراف منار جام وتا کمنج ولسوالی شهرک ولایت غور سیل سنگ وریگ را مشاهده کردم که هیچ سابقه نداشت ونمیتوان نامی بر آن گذاشت.راستی خیلی هولناک وبا یپامد های درد ناک بود آنجا خانه وکا شانه مردم را زیر میگیرفت وفوران آب تیره وپر قدرت خانه ها، دکانها وزمبن هاب زراعتب را با خود می برد فقط درد ورنج بود که به سا کنان این کره خاکی هدیه میداد .حال اگر از ذکر کلیات این حوادث بگذریم پیامد های این توفانهای ویرانگر را چگونه ارزیابی میکنیم واین زخم هارا چگونه مرحم گزاری خواهیم کرد.

تاریخ ومحل سیلابها: أواخر ماه ثور 1403 یا أوائل می 2024  شدید ترین سیلاب ها در ولایات بغلان، فاریاب، غور وبادغیس جاری شد که صحنه های هولناک را به تماشاه گذاشت .بروایت اخبار رسانه ها تلفات جانی وخسارات مالی هنگفت بجا گذاشت .مردم أفغانستان درهر حال نیاز مند کمک وهمکاری اند اما وقتیکه شکار ویا طعمه توفانها وحوادث این چنینی میشوند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.صحنه های دلخراش ولسوالی مرغاب ولایت غور در ذهن ما تازه نقش بسته بود وفکر مارا مشغول داشت که خبر توفانها وسیلابهای بغلان خصوصا ولسوالی ها پلخمری یا مرکز بغلان، نهرین وبرکه وچند ولسوالی دیگر ماتم بپا کرد وتوجه رسانه ها واهل کمک را بخود جلب کرد .

امداد گران: همه امداد گران قابل قدر اند اما گاهی یوتوبران بخاطر جلب توجه بیشتر وافزایش باز دیدکنندگان درامه سازی ها وصحنه سازی ها اضافی براه می اندازند گو اینکه این حوادث را فرصتی برای کسب شهرت وجلب منفعت پنداشته اند که توجه انسانهارا بصوب دیگری معطوف میدارند .در این میان هستند کسان ک هبا أراده وامید اجر وثواب طور خلصانه وبدون ریا دست امداد دراز میکنند ولقمه نان خودرا با آسیب دیده ها نصف میکنند که قابل قدر است.صحنه های کمک رسانی به مناطق آسیب دیده بعلان را مشاهده میکردیم که بار دیگر خشم طبیعت بر گوشه دیگر أفغانستان به غرش آمد ولایات غور وبادغیس وفاریاب .

درولسوالی های مرغاب وشهرک ولایت غور سیل ریگ وسنگ را مشاهده کردم  در نزدیکی کمنج از دل کوه ریگ ها مانند سیل خروشان موج میزد وبه سرعت یکجا با آب گل آلود راه هریرود را می بست ومناطق اطرافش را زیر آب می برد تو گوئی ریگ با آب کمک میکرد تا انسانهارا تهدید کند آب همه چیز را می بر و<ریگ فشار میداد صحنه های خیلی هولناک وعبرت انگیزی بود خداوند همه انسانهارا ازین آفات نجات دهد آمین یا رب العلمین.

سیلابهای اخیر خیلی هولناک بود.در بعضی مناطق ولسوالی مرغاب وولسوالی شهرک شاهد سیلاب سنگریزه ها هم بودیم. گو اینکه سنگ وآب با هم یکجا شده یکی می فشرد ودیگری میبرد.

پاسخ این توفانهای مرگ زا ومصیبت آفرین فقط عقیده واستقا مت است .انسانها در مسیر حوادث مرگبار قرار دارند. گاهی مرض، گاهی جنگ ها وزمانی هم توفانها باعث ویا بهانه هلاکت ورنج وعذاب ما میشود.این یک‌امر طبیعی است چون انسانها رفتنی اند . جلو حوادث طبیعی را کشور های مقتدر ومترقی هم گرفته نمیتواند اما انچه این رنج را کاهش میدهد گل امید را بر سر زمین قلب ها میکارد همدردی وغمشریکی وتقسیم غم وشادی است .

امیدوارم همشهریان مصیبت دیده صبور باشند ودو ستان که توان همکاری دارند خانواده های نیاز مند ومصیبت دیده را تا التیام زخم ها زیر پوشش کمک های مادی ومعنوی قرار دهند .همو طنان وهمدیاران در غم شما شریک هستیم ،در پاک‌کردن گرد غم از چهره شما تا حد توان سهیم خواهیم بود

 

 

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.