آرشیف

2018-6-21

سپاس مر جناب روند را

یلدا دخت، دخت حسام‌الدین فیروزکوهی از شهر فیروزکوه

عمو محترم و گرانقدرم، جناب حفیظ الله روند، مقیم کشور دنمارک، اجازت فرمایند، نخست خودم را به شما به معرفی گیرم
آری من یلدا دخت، دخت فیروکوزهی باشنده‌ی شهر فیروزکوه اهل افغانستان هستم، که همواره انسان‌ها به ویژه کودکان طعمه‌ي جنگ اند. دقیق همان کسی هستم که جناب شما به من پیش از عید رمضان امسال، دو صد دالر آمریکا از طریق آقای بکتاش اهل هرات، برام فرستاده بودید و حیاتم را دیگر گون ساخت، آری روزهای عید در پارکی که در نزدیکی خانه‌مان در شهر فیروزکوه اخذ موقعیت نموده و به شهر تازگی و طراوت بخشیده است که به گشت بیرون می‌شدم، گرچه اکثریت مرا می‌شناسند خطاب به من می‌گفتند ماشاالله این شاه‌دخت مال کیست؟ عمو محترم روند صاحب از برکت شما آنقدر ناز شده بودم و خوب‌ترین رخت را به تنم نموده بودم، به جناب شما توفیق افق‌های روشن حیات آرزو می‌نمایم. 
سپاس مر شما را عموم 
یلدا دخت باشنده‌ی شهر فیروزکوه