آرشیف

2023-5-18

نظیر ظفر

سوره عشق

 

ايدل بيا كه محفل شادى بپا كنيم

ياد جمال آن بت شيرين لقا كنيم

 

در ساغر خيال مى خاطرات را

 ریزیـــم و جان ز غصه دنیا رها کنیم

 

از چشـــــــــم سبز یار بهاری بیاوریم 

با غنــــــچه لبش دل خود را شفا کنیم

 

در قبـــله رخ اش و بمـحراب ابرویش

با سوره هـــای عــشق نمازی ادا کنیم

 

فتوای دیدنـــش به هــمه عاشقان دهیم

قطع نظر ز صحبت شیخ و مـلا کنیم

 

پیرانه ســــر به مسند  دلداده گان حق

با شور و با ترانه ظـفر را صدا کنیم

 

 نوشته نذير ظفر