آرشیف

2016-6-30

Shahla Latifi

سواد و معرفت عام

 

 

در فرهنگ آسیب دیده ما دین سالاری و مرد سالاری را منشأ همه کمبودی ها می دانند..نباید هر کمبودی را به آن دو ربط داد. به عقیده من ریشه بدبختی های مان جنگ و ناآرامی های دامنه دار، تغییر و تحولات سریع و زودهنگام حکومتی بدون اصلاحات مورد نیاز، بیسوادی، بیکاری، نداشتن کافی علم و معرفت اجتماعی بوده است که با تهداب گذاری یک حکومت عادلانه و نیرومند، گسترش سواد، مبارزه علیه جنایات و فساد، صبر و ثبات و بردباری توده های زحمتکش و کارکن، رهنمایی و آموزش و پرورش سالم کودکان و نسل جوان، یک آینده بهتر و ایده آل تر را میتوان آرزو و تعمیر کرد. و چنان که حاکمیت مرد در جامعه ما، سابقه خیلی کهن دارد; و زندگی کردن بر اساس قوانین دینی، ارزش مندی های جامعه را کامل احاطه کرده است; و مسلمأ هر دو اکنون در وضعیت بی تعادل قرار دارند; امکان پذیر نیست که با سرعت، مسیر هر دو را به سوی اعتدال کشانید; اما می توان به این باور بود که با بنیاد گذاردن سواد و معرفت عام، پشتکار و تلاش فردی و اجتماعی و فرهنگی توده های زحمتکش و آگاه رفته رفته همه مزایا و نارسایی های فرهنگی و اجتماعی در چهارچوکات تعادل و رفاه جا خواهند گرفت; و هر گونه اصلاح و سر رشد بهبودی و سعادت برای یک آینده سالم باید به وسیله خود ملت باشد و برای ملت

به امید یک جامعه شاد و آزاد،
شهلا لطیفی
۲۸ جون/ ژوئن ۲۰۱۶م