آرشیف

2016-7-23

Shahla Latifi

سه شعر

 

لبهای زن
جام پر از می 
گیلاس تازه تابستان
رنگ گلگون چای سیاه هل دار

لبهای زن
نغمه پرداز مهر و آزادی
ترانه ساز شب های سرد زمستان
عشق
نیایش 
دو غنچه ی با ایمان

شهلا لطیفی
07-20-2016

 

اگر پروانه بودم 
گل همخوابه را که گاه گاهی
ستاره ها با من همراه بودند 
دیدار می کردم

شهلا لطیفی
07-19-2016

 

من زنم
جرقه شور
گرمی ساحل
عطر باران
موج دریا
چهچه میمون قناری و رقص بادبادک رنگین
بر دست کودک دهکده پر از شادی ها

شهلا لطیفی
07-10-2016