آرشیف

2014-10-22

Shahla Latifi

سه سروده

شکوهمندی یاس را زمانی حس کردم
که آرزو حیران بود
و عظمت امید را زمانی سنجیدم
که یاس گریان شد

شهلا لطیفی
 


قلب موج پرتلاطم روح است در ساحل وجود که با هر تند باد حوادث به لرزه می آید 
ایکاش موج ها هم قرار میداشتند

در آغوش ماهیان
به روی آب صفا 
در شفق یک سحر
در میان دریا 
در راستای باد صبح
در غروب یلدا
سرانجام در میان جسم ما
بی تزلزل، با قوا

شهلا لطیفی
 


پروازم ده به آن قله اعتبار
شاید در قرابت با خورشید 
حرارت باور در من اوج گیرد
چون اینجا در کبودی زمین 
نور اعتماد
خیلی سرد است

شهلا لطیفی