آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

سفـــره هفت سین نوروزی

 

علاقمندان جشن نوروز با فرا رسیدن روز های نو سال نو سفره مزین به میوه جات وغذا های را تر تیب میدهند که با هفت سین مزین ومشهور می باشد وبرخی از خصوصیات این میوه ها و غذا های هفت سین بشر ح ذیل بیان شده است.

1- سبزه –  نماد حیات مجدد وإعتقاد بر زندگی بعد از مرگ.

2- سیب- نماد زیبائی، قشنگی تندرستی قوت وتنومندی.

3- سمنک- نماد فیض ،برکت وفراوانی در رزق وروزی.

4 – سیر – نماد صحت تندرستی وطبابت.

5- سنجد – نماد عشق محبت، شور ومستی

6- سرکه- نماد شکیبائی استقامت وطول عمر.

7- ســکه- نماد دارائی ثروت فراوان.

میتوانید سین های پر اثر دیگر را نیز مطابق ذوق وسلیقه خویش انتخاب نمائید.به همه حال نوروز را پاس دارید، چون عمر نوروز وعمر ما چون گل های بهاری کم دوام وزود گذر است .درین زمینه سروده حافظ این ارباب سخن وادب را بیاد شما میدهم.

در این بیت به عمر کوتاه آدمی، عمر کوتاه گل و عمر کوتاه سلطنت میر نوروزی اشاره دارد:

سخن از پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آئی *  که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی.

 

 

چشن نوروز در کشور های ذیل با تفاوت بر گذاز میگردد.

 افغانستان- ایران – ترکیه – تاجکستان  سوریه  عراق – از بکستان  ارمنستان – تر کمنستان – پاکستان – تانزانیا ومصر